Сдружение „Морско научно общество“ бе учредено във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, това съобщи университета в своя уеб сайт. В организацията членуват Морско училище и 11 други университета и научни института. Целта на Сдружението е да консолидира морската наука у нас и да реализира различни успешни проекти.

Инициативата за създаване е на Морско училище, което е и председател на Сдружението. Под учредителния акт се подписаха: Бургаски свободен университет, Български антарктически институт, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Технически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Тракийски университет, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Фондация „Черноморски изследователски фонд“, Център по подводна археология, Център по хидро- и аеродинамика към Институтa по металознание, съоръжения и технологии към БАН.

Сред гостите на учредителното събрание бяха министрите на туризма – Зарица Динкова, и на околната среда и водите – Юлиян Попов.