Connect with us

Икономика

OAE ще доставя на Гърция втечнен газ

Публикувано преди

на

Гърция и Обединените арабски емирства обмислят десетки инвестиционни проекти. Отношенията им напреднаха значително, след като преди по-малко от година подписаха декларация за съвместно партньорство и споразумение за сътрудничество по въпросите на външната политика и отбраната.

Това обобщава „Та Неа“.

Държавната петролна компания на Абу Даби – ADNOC, подписа споразумение с рафинерията Motor Oil за доставка на втечнен природен газ за Гърция, включително планираната плаваща инсталация за съхранение и регазификация край инсталациите на Motor Oil.

Гръцката страна дава приоритет на енергетиката – включително възобновяемите енергийни източници – туризма, високите технологии, инфраструктурата, недвижимите имоти и сделките с малки и средни предприятия. Гръцки дипломати твърдят, че държавната компания на Абу Даби – Девелопмент Холдинг Къмпани (ADQ) прави оценка на инвестициите в гръцки фармацевтични продукти, пристанища – по-специално пристанището Ираклио на остров Крит – логистика, летища и магистрали. ADQ е в пряк контакт и с Министерството на околната среда и енергетиката относно инвестициите в енергийния сектор.

През май 2022 г. ADQ подписа споразумение за стратегическо инвестиционно сътрудничество с Гръцката банка за развитие и Гръцката банка за развитие на инвестициите за изразходване на 4 млрд. евро за инвестиционни проекти в Гърция. В процес на подготовка е рамката за генерална инвестиционна инициатива, която ще създаде фонд за съвместни предприятия.

Друг важен инвестиционен фонд, Masdar, разглежда възможността за използване на възобновяеми енергийни източници, включително вятърни паркове, на гръцките острови. Според сведенията той се интересува и от производството на „зелен“ водород, инсталации за обезсоляване, захранвани от възобновяеми енергийни източници, както и от проекти за съхранение на енергия.

Фондът Mubadala, известен с предишните си инвестиции в рибарството, наскоро обяви партньорство с групата Costamare за изграждане на хотел, голф игрище и жилища в Югозападна Гърция. Той обмисля и инвестиции в корабоплаването, пристанищата и няколко клиники.

news.bg

Продължи с четенето

Икономика

Какво е инфлацията?

Published

on

By

Инфлацията е покачване на цените, което може да се преведе като спад на покупателната способност с течение на времето. Скоростта, с която покупателната способност пада, може да се отрази в средното увеличение на цената в кошница от избрани стоки и услуги за определен период от време. Покачването на цените, което често се изразява като процент, означава, че една валутна единица ефективно купува по-малко, отколкото в предишни периоди. Инфлацията е противоположността на дефлацията, която възниква, когато цените спадат и покупателната способност се увеличи.

Ключови изводи

  • Инфлацията е скоростта, с която цените на стоките и услугите нарастват;
  • Инфлацията понякога се класифицира в три типа: инфлация на търсенето, инфлация на разходите и вградена инфлация;
  • Най-често използвани са индексът на потребителските цени и индексът на цените на едро;
  • Инфлацията може да се разглежда положително или отрицателно, в зависимост от индивидуалната гледна точка и скоростта на промяна;
  • Собствениците на материални активи или на складови наличности, биха искали да има известна инфлация, тъй като това повишава стойността на техните активи.

Разбиране на инфлацията

Въпреки че е лесно да се измерват промените в цените на отделните продукти във времето, човешките нужди се простират отвъд само един или два продукта. Индивидите се нуждаят от голям и разнообразен набор от продукти и услуги за комфортен живот. Те включват стоки, като зърно, метали, горива, електричество, транспорт, здравеопазване, развлечения и труд.

Инфлацията има за цел да измери общото въздействие на ценовите промени за разнообразен набор от продукти и услуги. Индексът позволява еднократно представяне на стойността на увеличението на нивото на цените на стоките и услугите в една икономика за определен период от време.

Цените растат, което означава, че една парична единица купува по-малко стоки и услуги. Тази загуба на покупателна способност оказва влияние върху разходите за живот на обществото, което в крайна сметка води до забавяне на икономическия растеж. Консенсусното мнение сред икономистите е, че устойчива инфлация възниква, когато нарастването на паричното предлагане на нацията изпреварва икономическия растеж.

За да се бори с това, паричният орган (в повечето случаи централната банка) предприема необходимите стъпки за управление на паричното предлагане и кредита, за да поддържа инфлацията в допустимите граници и да поддържа икономиката гладко функционираща.

Теоретично, монетаризмът е популярна теория, която обяснява връзката между инфлацията и паричното предлагане в икономиката. Например, след испанското завладяване на империите на ацтеките и инките, огромни количества злато и особено сребро са потекли към испанската и други европейски икономики. Тъй като паричното предлагане бързо се е увеличило, стойността на парите е паднала, което допринася за бързото покачване на цените.

Инфлацията се измерва по различни начини, в зависимост от видовете стоки и услуги. Тя е противоположното на дефлацията, която показва общ спад на цените, когато нивото на инфлация падне под 0%. Дефлацията не трябва да се бърка с дезинфлацията, което е свързан термин, отнасящ се до забавяне на (положителния) темп на инфлация.

Причини за инфлация

Увеличаването на предлагането на пари е в основата на инфлацията, въпреки че това може да се прояви чрез различни механизми в икономиката. Паричното предлагане на една страна може да бъде увеличено от паричните власти чрез:

  • Отпечатване и раздаване на повече пари на гражданите;
  • Законно обезценяване (намаляване на стойността) на валутата;
  • Заемане на нови пари от банковата система чрез закупуване на държавни облигации от банки на вторичния пазар (най-често срещаният метод).

Във всички тези случаи парите в крайна сметка губят своята покупателна способност. Механизмите, по които се стимулира инфлацията, могат да бъдат класифицирани в три типа: инфлация на търсенето, инфлация на разходите и вградена инфлация.

Ефект на търсенето

Инфлацията на търсенето възниква, когато увеличаването на предлагането на пари и кредити стимулира общото търсене на стоки и услуги и то нараства по-бързо от производствения капацитет на икономиката. Това увеличава търсенето и води до повишаване на цените.

Когато хората имат повече пари, това води до положително потребителско настроение. Това от своя страна води до по-високи разходи, което дърпа цените нагоре. Това създава разлика между търсене и предлагане с по-високо търсене и по-малко гъвкаво предлагане, което води до по-високи цени.

Ефект на повишаване на разходите

Инфлацията, предизвикана от повишаване на разходите, е резултат от увеличението на цените заради вложените ресурси в производствения процес. Когато по-голямото предлагане на пари и кредит се насочат към стокови или други пазари на активи, разходите за всички видове междинни стоки се повишават. Това е особено очевидно, когато има отрицателен икономически шок в предлагането на ключови стоки.

Тези развития водят до по-високи разходи за крайния продукт или услуга и си проправят път към нарастващите потребителски цени. Например, когато предлагането на пари се увеличи, това създава спекулативен бум в цените на петрола. Това означава, че цената на енергията може да се повиши и да допринесе за повишаване на потребителските цени, което се отразява в различни измервания на инфлацията.

Вградена инфлация

Вградената инфлация е свързана с адаптивни очаквания или идеята, че хората очакват текущите нива на инфлация да продължат в бъдеще. Тъй като цените на стоките и услугите се покачват, хората могат да очакват непрекъснато покачване в бъдеще с подобен темп. В тези случаи работниците започват да изискват повече разходи или заплати, за да поддържат стандарта си на живот. Техните увеличени заплати водят до по-високи разходи за стоки и услуги и тази спирала между заплатите и цените продължава, тъй като единият фактор предизвиква другия и обратното.

Видове ценови индекси

В зависимост от избрания набор от използвани стоки и услуги, множество видове кошници от стоки се изчисляват и проследяват като ценови индекси. Най-често използваните ценови индекси са индексът на потребителските цени (CPI) и индексът на цените на едро (WPI).

Индексът на потребителските цени

CPI е мярка, която изследва среднопретеглената стойност на цените на кошница от стоки и услуги, които са от първостепенни потребителски нужди. Те включват транспорт, храна и медицински грижи.

CPI се изчислява чрез вземане на промени в цените за всеки артикул в предварително определената кошница от стоки и осредняването им въз основа на относителното им тегло в цялата кошница. Разглежданите цени са цените на дребно за всеки артикул, както е достъпен за закупуване от отделните граждани.

Промените в CPI се използват за оценка на промените в цените, свързани с разходите за живот, което го прави една от най-често използваните статистики за идентифициране на периоди на инфлация или дефлация. В САЩ Бюрото по трудова статистика (BLS) отчита CPI на месечна база и го прави от 1913 г.

Индексът на цените на едро

WPI е друга популярна мярка за инфлация. Той измерва и проследява промените в цените на стоките в етапите преди продажбите на дребно.

Въпреки че артикулите на WPI варират в различните държави, те включват предимно артикули на ниво производител или търговец на едро. Например, включва цени на суров памук, памучна прежда, памучни стоки и памучно облекло.

Въпреки че много държави и организации използват WPI, много други, включително САЩ, използват подобен вариант, наречен индекс на цените на производител (PPI).

Индекс на цените на производител

PPI е група от индекси, които измерват средната промяна в продажните цени, получени от местните производители на междинни стоки и услуги във времето. PPI измерва промените в цените от гледна точка на продавача и се различава от CPI, който измерва промените в цените от гледна точка на купувача.

Във всички варианти е възможно поскъпването на един компонент (да речем петрол) да компенсира до известна степен спада на цената на друг (да речем пшеницата). Като цяло, всеки индекс представлява среднопретеглената промяна на цените за дадените съставни елементи, която може да се прилага за цялостната икономика, сектор или стоково ниво.

Предимства и недостатъци на инфлацията

Инфлацията може да се тълкува или като добро, или като лошо нещо, в зависимост от това коя страна заема човек и колко бързо настъпва промяната.

Плюсове

Индивиди с материални активи (като собственост или складирани стоки), оценени в тяхната местна валута, искат известна инфлация, тъй като това повишава цената на техните активи, които те могат да продадат на по-висока цена.

Инфлацията често води до спекулации от бизнеса в рискови проекти и от лица, които инвестират в акции на компании, защото очакват по-добра възвръщаемост от инфлацията.

Оптималното ниво на инфлация често се насърчава, за да насърчи разходите до известна степен, вместо спестяването. Ако покупателната способност на парите спадне с времето, тогава може да има по-голям стимул да харчите сега, вместо да спестявате и харчите по-късно. Това може да увеличи разходите, което може да стимулира икономическите дейности в дадена страна. Смята се, че балансираният подход поддържа стойността на инфлацията в оптимален и желан диапазон.

Минуси

Купувачите активи не са доволни от инфлацията, тъй като ще трябва да дадат повече пари. Хората, които държат активи, оценени в тяхната местна валута, като пари или облигации, също не харесват инфлацията, тъй като тя подкопава реалната стойност на техните притежания. Като такива, инвеститорите, които искат да защитят своите портфейли от инфлация, трябва да обмислят хеджирани от инфлация класове активи, като злато, стоки и инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REIT). Индексираните с инфлация облигации са друга популярна опция за инвеститорите да спечелят от инфлацията.

Високите и променливи темпове на инфлация могат да натоварят икономиката с големи разходи. Бизнесът, работниците и потребителите трябва да отчитат ефектите от общото нарастване на цените в своите решения за покупка, продажба и планиране. Това въвежда допълнителен източник на несигурност в икономиката, тъй като те могат да предположат грешно за темпа на бъдещата инфлация. Времето и ресурсите, изразходвани за проучване, оценка и коригиране на икономическото поведение, се очаква да се покачат до общото ниво на цените. Това е в противоречие с реалните икономически основи, които неизбежно се явяват разходи за икономиката като цяло.

Дори нисък, стабилен и лесно предвидим темп на инфлация, който някои смятат за оптимален, може да доведе до сериозни проблеми в икономиката. Важно е къде и кога новите пари влизат в икономиката. Всеки път, когато в икономиката навлязат нови пари и кредит, те винаги са в ръцете на определени лица или фирми. Процесът на корекция на ценовите нива към новото парично предлагане продължава, докато те след това изразходват новите пари и те циркулират от ръка на ръка и от сметка на сметка в икономиката.

Инфлацията наистина повишава първо едни цени и по-късно повишава други цени. Тази последователна промяна в покупателната способност и цените (известна като ефекта на Кантийон) означава, че процесът на инфлация не само повишава общото ниво на цените с течение на времето. Но също така изкривява относителните цени, заплатите и нормите на възвръщаемост по пътя. Икономистите като цяло разбират, че изкривяванията на относителните цени извън тяхното икономическо равновесие не са добри за икономиката, а икономистите от Австрийската школа дори вярват, че този процес е основен двигател на циклите на рецесия в икономиката.

Контролиране на инфлацията

Финансовият регулатор на дадена държава носи важната отговорност за поддържане на инфлацията под контрол. Това се извършва чрез прилагане на мерки чрез парична политика, която се отнася до действията на централна банка или други контролни органи, които определят размера и скоростта на растеж на паричното предлагане.

В САЩ целите на паричната политика на Фед включват умерени дългосрочни лихвени проценти, ценова стабилност и максимална заетост. Всяка от тези цели има за цел да насърчи стабилна финансова среда. Федералният резерв ясно съобщава дългосрочните цели на инфлацията, за да поддържа стабилен дългосрочен темп на покачване на цените, който се смята за полезен за икономиката.

Стабилността на цените, или относително постоянното ниво на инфлацията, позволява на бизнеса да планира бъдещето, тъй като знае какво да очаква. Федералният резерв вярва, че това ще насърчи максималната заетост, която се определя от непарични фактори, които варират във времето и следователно подлежат на промяна. Поради тази причина Фед не си поставя конкретна цел за максимална заетост, а тя до голяма степен се определя от оценките на работодателите. Максималната заетост не означава нулева безработица, тъй като във всеки един момент има определено ниво на нестабилност, тъй като хората напускат и започват нова работа.

Паричните власти също предприемат извънредни мерки при екстремни условия на икономиката. Например, след финансовата криза от 2008 г. Федералният резерв на САЩ поддържаше лихвените проценти близо до нула и изпълняваше програма за изкупуване на облигации, наречена Количествено облекчаване (QE).

Някои критици на програмата твърдяха, че това ще доведе до скок в инфлацията в щатския долар, но инфлацията достигна своя връх през 2007 г. и спадна стабилно през следващите осем години.

Хеджиране срещу инфлацията

Акциите се считат за най-добрата защита срещу инфлацията, тъй като покачването на цените на акциите включва ефектите от инфлацията. Тъй като добавките към паричното предлагане в почти всички съвременни икономики се случват като банкови кредитни инжекции чрез финансовата система, голяма част от непосредствения ефект върху цените се случва при финансовите активи, които се оценяват в тяхната местна валута, като например акции.

Съществуват специални финансови инструменти, които могат да се използват за защита на инвестициите срещу инфлация. Те включват съкровищни ​​ценни книжа, защитени от инфлация (TIPS), нискорискова съкровищна ценна книга, която е индексирана спрямо инфлацията, при която инвестираната главница се увеличава с процента на инфлацията.

Човек може също да избере взаимен фонд (TIPS) или базиран на TIPS борсово търгуван фонд (ETF). За да получите достъп до акции, ETF и други фондове, които могат да помогнат за избягване на опасностите от инфлация, най-вероятно ще ви трябва брокерска сметка.

Златото също се счита за защита срещу инфлацията, въпреки че това не винаги изглежда така, гледайки назад.

economic.bg

Продължи с четенето

Икономика

Икономист: Инфлацията ще продължи още дълго, хората да искат по-високи заплати от работодателите си

Published

on

By

През 2023 г. ще има намаляване на темпа на ръста на цените. Това ще се дължи на негативни процеси, като например на очакванията за забавянето на икономическия растеж. Това сподели в сутрешния блок на NOVA икономистът Стоян Панчев.

По думите му обаче по-лошата новина е, че инфлацията ще продължи между 5 и 10 години.

Историческите данни показват, че преминат ли се едни фази на ръст на инфлацията, периодът за спад на инфлацията се удължава, т.е. около 10 години ще имаме завишена инфлация, посочи експертът, като уточни, че през определени периоди тя хем ще се покачва, хем ще спада.

Отбеляза още, че за да има спад на цените, трябва да видим много сериозна рецесия или да имаме голям технологичен пробив в доставянето на енергия, което кардинално да свали цената.

Панчен обясни, че е скептичен за поставянето на таван на цените, тъй като това е само временно решение на проблема. Вместо таван на цените той посъветва държавата да наблегне на ваучерите за храна, които определи като добра мярка в условията на растящи цени.

Икономистът отчете, че друг начин да се бори инфлацията е да се търсят решения за намаляване на бюджетния дефицит, тъй като колкото по-висок е той, толкова по-осезаема ще става инфлацията.

За финал той призова хората, работещи в частния бизнес, да поискат увеличение на заплатата си от своите работодатели.

Ако откажат, продължавайте да настоявате. Бъдете смели, посочи той, припомняйки, че растежът на инфлацията задминава този на доходите ни.

novini.bg

Продължи с четенето

Икономика

Търговски парк за 15 милиона евро ще бъде построен на мястото на завода за обувки „Добрич“

Published

on

By

Модерен търговски парк ще бъде изграден на мястото на бившия завод за обувки в Добрич. Инвестицията в обекта е за най-малко 15 милиона евро, а ритейл паркът трябва да отвори врати през септември или октомври догодина.

Центърът ще има 22-23 търговски обекта, както и кино. Ще има и пространство, където да бъде представен Добрич с уникалните местни продукти. Тепърва ще се изяснява дали това ще е музей или изложбена зала.

Търговските обекти ще използват въобновяема енергия, като върху върху покрива на всеки от тях ще бъдат монтирани соларни панели. „Това е една допълнителна инвестиция, но пък е удоволствие, когато знаеш, че допринасяш за опазването на околната среда“, каза Мариан Колев. Той похвали българските строители, че винаги, когато е възможно, използват рециклирани материали, което допринася за опазването на околната среда.

„Много ни се иска това да бъде първият в България ритейл парк с кино и детски център на топ ниво. Поне едно от двете ще има; на мен ми се иска да ги има и двете. Иска ми се да има нови за града марки в различни браншове и заведения за хранене.“, казва Колев. В момента се водят преговори, а наемателите ще бъдат определени до 2-3 месеца.

По-рано Колев коментира пред Bloomberg TV Bulgaria, че в бъдеще веригата ще отваря магазини в ритейл паркове. И обяви, че „Хиполенд“ има намерение да изгради един или два собствени ритейл парка, в които да бъдат поканени компании, които по думите на Колев „правят хубав и честен бизнес. Продават истински и качествени стоки на добри цени“.

Според собственика на „Хиполенд“ Добрич е „силно подценен“ като град. „Голяма част от парите на добричлии отиват например във Варна. Според мен хората ще предпочетат да ги оставят тук, за да помагат и на своите съграждани, които ще работят в ритейл парка“, посочва той.

Мястото на новия търговски парк е емблематично за Добрич. В продължение на десетилетия едноименният завод за обувки е бил най-големият работодател в района, като в най-силните си периоди е имал 3300 служители и е изнасял продукцията си за целия соц лагер. Създали са се много нови семейства между работещите в предприятието, а то им е дало ведомствени жилища.

Завод „Добрич“ е имал собствен хранителен магазин, химическо чистене, обекти за дърводелски и железарски услуги. Не територията му са работели лекарски и зъболекарски кабинети, физкултурен салон, библиотека, голям киносалон, както и детска градина с 220 места за деца до 6 години. Предприятието е имало дори собствена почивна станция в Балчик, припомня Pro News Dobrich.

„Местните хора го помнят с носталгия преди повече от 25 години, но и до днес си говорят как в завода са работели над 2000 души“, припомня кметът на Добрич Йордан Йорданов. „Това беше в миналото. Ние, добричлии, и област Добрич винаги сме били адаптивни на времето. Нека да живеем днес и да развиваме града“, призовава Йорданов и пожелава успех на проекта.

„Благодаря, че ще откриете нови работни места и ще дадете шанс на нашите съграждани от града и областта, а защо не и от съседните области, да посещават това място. Защото през последните 25 години то беше един икономически паметник. От днес започва неговото развитие“, казва градоначалникът.

expert.bg

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

Copyright © 2022 varnalive.bg.