Connect with us

Анализ

Мариела Иванова: Защо е добре да предпочетете целодневна детска градина за вашето дете?

Публикувано преди

на

Когато става дума за ранно образование на деца, родителите са изправени пред редица важни решения. Един от най-важните избори е дали да запишете детето си на  . Изследванията и експертните мнения все повече подчертават ползите от целодневната детска градина, фокусирайки се върху нейните предимства по отношение на академичните постижения, социалното и емоционалното развитие и цялостната готовност за училище.

През последните седмици обаче темата за ранното детско образование отново дойде на дневен ред. Това беше породено от новите класирания за детски градини, недостигa на достатъчно места и проблемите, пред които учебните заведения са изправени. Защо обаче е необходимо нашите деца да получават целодневна грижа в детските градини?

Академични предимства

Ранно развитие на академичния потенциал

Целодневната детска градина осигурява значително повече време за обучение в сравнение с полудневните програми, което позволява по-всеобхватна и не чак толкова интензивна учебна програма. Това удължено време е от решаващо значение за малчуганите, тъй като се дава възможност за по-задълбочено изследване на темите и по-адекватно затвърждаване на изучаваните концепциите. Според редица европейски и световни проучвания децата в целодневните програми в детските градини показват по-големи успехи в изучаването на езици и математиката, отколкото тези в полудневните програми. Важно е да се отбележи, че в целодневна форма на обучение педагогическите ситуации са разпределени в два блока – предиобед и следобед, което позволява да се сменят дейности, осигурява се време за свободна игра, което дава добро отражение върху способността на детето да се концентрира и да усвоява нова информация.

Подобрени граматични и аритметични умения

Удълженото работно време в целодневната детска градина позволява на педагозите да отделят повече време за дейности по ограмотяване и смятане. Това включва не само традиционните уроци, но интегрира и ученето чрез игра и интерактивни дейности, които са от съществено значение за малките деца. Изследвания показват, че малчуганите, записани в целодневните детски градини, често демонстрират по-добри умения в четенето и математиката в сравнение с деца, които са част от полудневни програми или такива, които въобще не посещават детски градини.

Социални и емоционални ползи

Възможност за развиване на социални умения

Целодневната детска градина предоставя широки възможности на децата да се включат в социални взаимодействия с връстниците си. Тези интеракции са от решаващо значение за развитието на социални умения като споделяне, сътрудничество и разрешаване на конфликти. Децата се учат да работят в екип, да се сприятеляват и развиват съпричастност. Удълженото време също позволява по-спокойна и по-малко забързана среда, която може да намали стреса и безпокойството, насърчавайки положително отношение към училище. Още едно предимство са извънкласните дейности, в които има възможност да се събират деца от различни групи и така да общуват с по-малки и по-големи от тях. Срещата с различни учители и треньори по време на допълнителните дейности допринася за по-голяма социална опитност и среща с хора с различен подход и темперамент, което води до устойчивост и самостоятелност.

Подобрено емоционално развитие

Прекарването на цял ден в детската градина помага на малчуганите да изградят емоционална устойчивост. Те се научават да управляват по-добре емоциите си, но също така развиват по-силни умения за саморегулация и самодисциплина. Последователната и по-продължителна ангажираност с педагози и връстници осигурява стабилна среда, в която децата се чувстват сигурни и подкрепени. Това чувство за сигурност е жизненоважно за малчуганите, докато се справят с предизвикателствата на образованието в ранна детска възраст. Опитът показва, че децата се изморяват от предиобедните дейности и имат нужда от време за почивка, което отлично се покрива като потребност в целодневните градини. Възможността да се редува активност с почивка допринася за психичното благосъстояния.

Готовност за бъдещо обучение

Плавен преход към първи клас

Едно от най-съществените предимства на целодневната детска градина е плавният преход към първи клас. Децата, които посещават целодневни програми, обикновено са по-добре подготвени за изискванията на първи клас – както академично, така и социално. Те са свикнали с пълен учебен ден, което може да направи прехода по-малко плашещ и по-успешен.

По-голям ентусиазъм за учене

Децата, които посещават целодневна детска градина, често развиват любов към ученето отрано. Разнообразните и увлекателни дейности, предлагани през целия ден, могат да разпалят любопитството и желанието за учене, които са критични черти за обучителния процес през целия живот. Целодневните програми могат да осигурят по-пълноценно академично преживяване, което насърчава положителното отношение към училището и ученето като цяло.

Подкрепа за разнообразните обучителни нужди

Индивидуално внимание

Допълнителното време в целодневна детска градина позволява на педагозите да обърнат повече индивидуално внимание на всеки ученик. По този начин те могат по-добре да идентифицират и адресират специфичните учебни нужди и стилове на всяко дете. Този персонализиран подход може да бъде особено полезен за деца, които се нуждаят от допълнителна помощ в определени области или такива, които се отличават и имат необходимост от по-предизвикателни дейности, за да останат ангажирани.

Включване на специални програми

Целодневните детски градини често имат капацитета да включват специални програми като изкуства, музика, различни спортни дейностии дори чужди езици. Те обогатяват учебния план и осигуряват на децата по-пълноценно начално образование. Всичко това спомага за идентифицирането и „отглеждането“ на таланти и интереси в ранен етап, което може да бъде от решаващо значение за цялостното развитие на детето.

Родителски и обществени ползи

Удобство за работещи родители

Целодневната детска градина е по-удобен вариант за много работещи родители, които иначе би трябвало да намерят подходящ начин за допълнителни грижи за децата през втората половина на деня. Това удобство може да намали стреса за родителите и да им позволи да бъдат по-ангажирани и подкрепящи по отношение на образованието на детето си. Освен това по този начин се осигурява последователност и стабилност за детето, тъй като то прекарва целия ден в една среда, вместо да преминава между различни среди за грижи. Знаейки, че мама и татко ходят на работа, а децата  – на градина, детето развива усещане за наличие на роли в живота и обществото – изключително важна концепция в хода на развитие на личността.

Обществени и икономически ползи

Инвестирането в целодневни програми за детски градини може да има дългосрочни икономически ползи за обществото. Децата, които получават стабилна ранна образователна основа, са по-склонни да успеят академично и професионално в бъдеще. Този успех може да доведе до по-образована и квалифицирана работна сила, което е от полза за обществото и икономиката като цяло. Освен това целодневните програми могат да осигурят повече възможности за работа на педагози и помощен персонал.

Изборът на целодневна детска градина за вашето дете предлага множество предимства, които могат значително да повлияят на неговото академично, социално и емоционално развитие. Удълженото обучително време, по-добрата подготовка за бъдещо училищно обучение и подкрепата за различни учебни нужди правят целодневната детска градина отличен избор. Нещо повече, удобството за работещите родители и ползите за по-широката общност подчертават важността на застъпничеството за целодневни програми в детските градини. Предоставяйки стабилно и обогатяващо ранно образование, целодневната детска градина се превръща в стожер за академични и професионален успех на нашите деца.

Анализ

Нова тенденция: Гигантите в търговията с петрол използват свръхпечалбите си за придобиване на петролни рафинерии

Published

on

През последните две години заради войната в Украйна и постоянно увеличаващите се цени гигантите в търговията с петрол генерираха огромни печалби. Акумулирането на такъв огромен паричен ресурс нямаше как да не доведе до размествания във веригата на петролната индустрия и увеличаване на влиянието на големите търговци на петрол.

От няколко месеца се забелязва една нова тенденция – гигантите в търговията с петрол да използват натрупаните ресурси за закупуване на петролни рафинерии.

По този начин търговците на суровини получават директен достъп до рафинерия, в която могат да изпратят част от суровия петрол, който продават, и да станат още по-големи играчи на пазара на опции за суров петрол и фючърси, за да хеджират излагането си на физически суров петрол. Тази нова тенденция наминуемо ще доведе до още по-голямо окрупняване на търговията с петрол и все по-голяма тежест на търговците в определянето на цените на дериватите.

От друга страна петролните компании се подготвят за електрическото бъдеще и насочват своите инвестиции към възоновяемата енергия и за да финансират това са все по-склонни да се разделят в притежаваните от тях рафинерии. Това са причините само за няколко месеца да се осъществят няколко големи сделки.

Най-големият независим търговец на петрол, Vitol Group подписа сделка за закупуване на 35% от рафинерията Saras в Италия, след като постигна сделка с членове на семейство Морати. Vitol също е наддава за компанията-майка на рафинериите Citgo Petroleum в текущия назначен от съда търг през юни, според информация на Блумбърг.

Друг голям търговец, Trafigura, обяви през април, че Rhône Energies, неговият консорциум с Entara LLC, е влязъл в ексклузивни преговори за закупуване на рафинерията Fos-sur-Mer и терминалите в Тулуза и Вилет дьо Виен от местното подразделение на ExxonMobil Esso.

Glencore също влезе в списъка на най-големите петролни търговци, които купуват рафинерии като през месец май постигна споразумение със Shell за придобиване на рафиниращи и химически активи в Сингапур на CAPGC Pte. Ltd., съвместно дружество между Chandra Asri Capital Pte. Ltd. и Glencore Asian Holdings Pte. ООД

Всички тези сделки показват, че гигантите в търговията с петрол имат амбициите не само да влияят на цените на петрола, но и да определят самостоятелно цените на крайните деривати. Това преразпределение на ключови ресурси в петролната индустрия няма как да не доведе до промяна в петролния пазар. Резултатът ще е още по-намаляващо влияние над цените на страните от ОПЕК, които вече губят контрол над петролния пазар заради САЩ, Канада и другите независими производители.

При такава тенденция каква е вероятността рафинерията в Бургас да бъда продадена от Лукойл?

Още преди година Лукойл обяви, че възнамерява да се раздели с активите си в България, включително и рафинерията в Бургас. В петролния бранш има слухове за проявен интерес от страна на няколко големи търговци на петрол, но няма информация да се водят сериозни разговори с нито един от тях. Липсата на активност от страна на Лукойл в момент, когато е голямо търсенето на такива активи ясно показва, че каквото и да говори руската компания, тя няма никакво намерение да се раздели с рафинерията си в Бургас.

Продължи с четенето

Анализ

Идва ли края на монопола на ОПЕК при cвeтoвнитe цeни нa пeтpoлa?

Published

on

Създадена през 1960 г., Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) обединява няколко от най-големите производители на петрол в света, които заедно контролират значителна част от глобалното предлагане на петрол. Още от създаването си ОПЕК играе ключова роля в определянето на световните цени на петрола, но през последните години на хоризонта се появиха различни фактори, които поставят под въпрос способността на ОПЕК да продължи да доминира на пазара.

Идва ли края на монопола на ОПЕК при cвeтoвнитe цeни нa пeтpoлa?

През последните години световния петролен пазар започна да се променя, в резултат на което е заплашено доминиращото положение на ОПЕК. За това може да се съди по неуспешните усилия на страните от ОПЕК за подкрепа на цената на петрола чрез намаление на производството. Цената на петрола не се увеличи въпреки наложените строги ограничения на производството на петрол през последните две години и стриктното им спазване на всички страни от ОПЕК. Защо обаче ограничителни мерки, които десетилетие наред са давали резултат вече са неефективни?

Един от основните фактори за намаляване на влиянието на ОПЕК са увеличаващите се доставки на петрол от Съединените щати и други страни от Америка.  Това доведе до много голямо увеличение на свободния нефтен капацитет в света, което на практика изцяло компенсира съкратените обеми на предлаган петрол от страните на ОПЕК.

Как се стигна до това положение?

Не е изненадващо, че основната причина за намаляването на влиянието на ОПЕК са Съединените американски щати. Правителствената подкрепа за американските нефтени компании пред последното десетилетие доведоха до значителното увеличаване на добива на петрол в Съединените американски щати и от нетен вносител на петрол САЩ се превърнаха в най-големия производител на петрол в света. Това е резултат не само на субсидиране, а и на технологичния напредък в добива на шистов петрол. Технологии като хидравличния фракинг и хоризонталното сондиране позволиха на американските производители да увеличат значително добива и да намалят разходите, което доведе до значително нарастване на доставките на петрол на световния пазар.

Други страни, като Канада и Бразилия, през последните години също инвестираха в разширяване на своите петролни индустрии и постоянно увеличават износа си. Русия също имаше влияние върху настъпващите процеси, тъй като през последните две години заради войната в Украйна имаше нужда от много приходи и трудно спазваше договорените с ОПЕК ограничения за добив на петрол.

Какви са переспективите за световния петролен пазар?

Според анализите на Международната агенция по енергетика (МАЕ) до 2030 г. глoбaлнoтo пpeдлaгaнe нa пeтpoл щe нaдxвъpли тъpceнeтo c 8 милиoнa бapeлa нa дeн. Ако това се случи, то ще сме свидетели на най-големия излишък на петрол в историята и това неминуемо ще срине цената му. Тази тенденция напълно обезмисля продължаването в дългосрочен план на досегашната стратегия на ОПЕК за намаляване на обемите на производство.

Друга дългосрочна тенденция, която допринася за отслабването на влиянието на ОПЕК, е намаляването на търсенето на петрол в глобален мащаб. Светът постепенно се насочва към възобновяеми енергийни източници и по-ефективни енергийни технологии, което води до намаляване на зависимостта от петрола. Тази тенденция е подкрепена от правителствени политики и международни договори за намаляване на въглеродните емисии. Много страни, които са основни потребители на петрол, предприемат мерки за диверсификация на източниците на енергия. Китай, Индия и Европейският съюз, например, значително увеличават своите инвестиции в алтернативни енергийни източници и разработват стратегии за намаляване на зависимостта си от петрола.

Всичко това води до извода, че ерата на ниски цени на петрола ще настъпи още в края на това десетилетие и е неибежна. Страните от ОПЕК явно не са подготвани за нея и по всичко изглежда, че нямат ясна стратегия как да я посрещнат. От ОПЕК все още не могат да свикнат с новата ситуация, в която вече сме свидетели на по-голяма конкуренция и пренареждане на световния пазар на петрол. Дали това ще доведе до по-голяма стабилност е рано да се каже. Едно обаче е сигурно – доминацията на ОПЕК вече никога няма да е същата.

инж.Пламен Дочев

Продължи с четенето

Анализ

Петролът продължава да поскъпва след като ОПЕК+ се придържа към съкращенията на производството

Published

on

И през месец април групата ОПЕК+ продължи с намаляването на производството, което най-вероятно ще продължи поне до края на първата половина на 2024 г. Това става ясно от вчерашното официално съобщение на Съвместният министерски мониторингов комитет (JMMC) на алианса, според което JMMC не препоръча никакви промени в политиката за добив на срещата си в сряда.

( JMMC е орган на ОПЕК+, който следи ситуацията на петролния пазар и оценява спазването на съкращенията. Той не взема решения относно политиката, тъй като просто препоръчва възможни действия на пълните министерски срещи на ОПЕК+ )

Следващото заседание на OПЕК+ е планирано да се проведе на 1 юни, преди планираните пълни министерски срещи на ОПЕК и ОПЕК+, които се очаква да решат дали да продължат с текущото ниво на съкращения след юни или да отменят някои от намаленията.

В резултат на съобщението суровият петрол Brent се повиши с 0,73% до $89,61 вчера. Тенденцията за ръст в цената явно ще се запази и това тримесечие, тъй като в началото на март членовете на алианса ОПЕК+ обещаха съкращенията да продължат до края на месец юни.

Припомням, че доброволните съкращенияна страните от ОПЕК+ бяха обявени през април 2023 г. и бяха със срок до края на 2023 година. По-късно обаче сделката за съкращенията беше удължена до края на 2024 г.

Руският вицепремиер Александър Новак обяви миналата седмица, че Русия също ще намали производството на петрол през второто тримесечие на 2024 г., така че всички производители от ОПЕК+, които намалят производството, да допринесат еднакво за съкращенията.

Какви са очакванията на пазара? Ако страните от ОПЕК+ удържат на обещанията си за съкращение на обемите още 3 месеца цената на петрола ще се стабилизира около 90$ за барел. Това естествено няма как да не се отрази на цените по бензиностанциите.

Каква е ситуацията в нашия район? В момента на Балканския полуостров има известно напрежение на пазара. Сръбската рафинерия в Панчево не работи на пълни обороти, рафинерията в Петромидия в Румъния има технически проблеми и също не работи на пълен капацитет. Това неминуемо ще се отрази на вноса на румънски горива в България. Тази ситуация прави рафинерията на Лукойл в Бургас основен доставчик на дизел в района през следващите месеци, като дава възможност на Лукойл да диктува цените на горивата в района. При това положение руската компания ще генерира допълнителни печалба и едва ли ще бърза да се раздели с активите си в България.

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page