Connect with us

Новини

2 400 лв. на месец нужни за нормален живот на тричленно семейство

Публикувано преди

на

2 376 лв. е общата стойност на месец, която е необходима за издръжката на живот на три членно семейство (2 възрастни, работещи, + 1 дете до 14 г.). Това показват представените резултати от президента на КНСБ Пламен Димитров за традиционното наблюдение на потребителските цени и заплатата за издръжка за третото тримесечие на 2022 г.

1 320 лв. са необходими за един работещ и сам живеещ човек. Доходът необходим за издръжка нараства с 4.1% на тримесечна база, а на годишна база с 19.7%.

За едногодишен период издръжката на живот за тричленно домакинство се е увеличила с 391 лева, за един сам живеещ човек – с 217 лв.

От началото на годината обаче издръжката на тричленно домакинство се е увеличила с 310 лв., а за сам живеещ човек – със 172 лв.

За годишен период брутната заплата за издръжка нараства: за 1 работещ от 3 чл. семейство с 252 лв. (или общо с 504 лв. за двамата работещи), а за работещ (сам живеещ) с 280 лв.

От КНСБ представиха и причините за нарастване на дохода за издръжка през септември 2022 г. – ускорения ръст на потребителските цените, следствие от:

Цените на природния газ, които нарастват с около 5 пъти за годишен период. Така през месец септември достига рекордна цена от 354,03лв. за Mwh, след като една година преди това е 69,40лв. за Mwh. Цената на тока за бизнеса и през трето тримесечие се задържа на високи нива. Повишението е с около 4 пъти в сравнение със същия период на 2021 г.

Забавените енергийни компенсации за бизнеса, а и липсата на такива за природния газ , тласкат предприятията към повишаване на производствените цени. Отчетеният ръст на цените на производител в промишлеността е 50% през м. август на годишна база. Търговците от своя страна също вдигат надценката с оглед да запазят печалбата си;

Наред с това от 1 юли нарастват цените за електроенергията за домакинствата с 3.4%; топлоенергията средно с 39%, водата с средно с около 40%. Цените на хранителните стоки се задържат на високи нива, а някои от основните продукти продължават да нарастват.

Тази възходяща динамика на енергоносителите, горивата и на основни храни поставя пред сериозни изпитания българските домакинства пред предстоящите зимни месеци. Проведените национални социологически изследвания, показват че 76% от хората се притесняват за плащането на битовите си сметки през предстоящия зимен сезон.

Според 40% от българското общество най-големият проблем в България са високите цени, инфлацията и ценовият шок. Тази тревога е обоснована на фона на ръста на доходите, който отдавна е „изконсумиран“ от достигната инфлация и води до реален спад на покупателната способност.

През второто тримесечие на 2022г., СРЗ номинално нараства с 13.4%, но реално отчита спад с -1.9%.

На тримесечна база доходът необходим за издръжка нараства с 4.1% Нарастване на годишна база с 19.7%, при хранителни стоки с 24.2%, нехранителните стоки със 17.1%.

От синдикалната организация представиха информация и за динамиката на средните цени в групата на хранителни стоки. Необходим доход за храна и обществено хранене – 497,35 лв. за 1 работещо лице, това представлява 37.7% от общия разход . Нарастване с 2.8% спрямо предходното тримесечие и с 24.2% на годишна база.

Ускорено нарастване през последното тримесечие се отчита при:

„Мляко и млечни продукти“ – групата бележи тримесечен ръст с 11.7%, на годишна база с 38.4%. За годишен период нарастване при сирената е с около 5-8 лв., а при кашкавали с около 6 лв. Драстично поскъпване се наблюдава при групата на кисели и пресни млека. За тримесечие е в диапазон 7-10%, а на годишна база около 50%.

Захар и захарни изделия с 4.5%, на годишна с 24.5%. Запазва се тенденцията на нарастване на захарта, на тримесечна база със 7.4%. На годишна база нарастването от 0,90 до 1,40 лв.;

„Месо и месни продукти“ – тримесечният ръст общо за групата е с 2.5% и с 22.7% на годишна база. Докато при свинско месо цените се задържат, то при мляно месо (кайма) средно увеличение е с 3.1% и на годишна база с около 30%. Запазва се тенденцията на нарастване при пилешко месо – съответно с 1.6% и с над 45% на годишна база. Основания за нарастването е силния натиск на растящите разходи за фуражи и другите допълнителни ресурси. Нарастване се наблюдава и при сухите колбаси в диапазон от 2.5 до 5% на тримесечна база.

Яйца – нарастват с 44.5% на годишна база, а на тримесечна с 15.2%;

Задържане на цените на тримесечна база се наблюдава в групата „Хляб и зърнени храни“ нарастват с 0.3% на тримесечна база, но на годишна база ръста остава висок с 28.2%. При това, ако при разновидностите на хляба се отчита средно намаление около 10%, то при производните на хлебни изделия нарастването е значително. Така например, закуските поскъпват с 18% на тримесечна. база, а на годишна с около 46%. Подобна е ситуацията при „Животински и растителни масла“ групата нараства с 1.1% на тримесечна база, на годишна с 44%. Слънчогледовото олио отчита намаление с 2.5% на тримесечна база, но достига годишен ръст от 43.9%. В групата нарастват цените на краве масло с 5.9%, като достига годишен ръст от 54%. Същата тенденция се наблюдава и при маргарина.

Цените на услугите в заведения за обществено хранене, също бележат ръст с 5.% на тримесечна база. На годишна база темпът на нарастване общо за групата е с 25.4%.

Динамиката на средните цени при групата на нехранителни стоки и услуги е:

Необходим доход за нехранителните стоки и услуги- 822,79 лв. за 1 работещо лице, това представлява 62.3% от общия разход . Нарастване с 5% спрямо предходното тримесечие и с 17.1% на годишна база

По-забележимо нарастване се наблюдава при групите:

Групата „Електроенергия, газообразни и др. горива“ е с най-висок дял и представлява 23% от общо разходите в групата. Нарастването е с 23.9% на тримесечна база и с 38.6% на годишна база.

Природен газ за битови потребители нараства за тримесечен период с 106%, и 3,6 пъти годишно;

Дърва за горене с 12,2%, на годишно с 74.5%;

Топлоенергия с 39% на тримесечна база и 42.7% на годишна;

Електроенергия с 3.4% на годишна;

Жилищно обзавеждане и домакински уреди“ бележат тримесечен ръст с 2.1%, а годишен с 12.8%. Само групата на мебели нараства с 16.3% на годишна база;

Групата на „Здравеопазване“ отчита годишен ръст от 6.8%. Само лекарства нарастват с 5.2% на годишна база. Нарастване се отчита при лекарства, които са масово употребявани, като: витамини, аспирини (ацетизал), аналгини, сиропи за кашлица.

На база представените данни общите констатации и препоръки на КНСБ са:

След направената ревизия на данните за БВП от НСИ за 2021 г., стана ясно, че реалният растеж на икономиката през 2021 г. е бил 7,6%, а не 3,4%. Това автоматично предизвика изменение на БВП и макрорамката и за 2022 г. Очевидно брутната добавена стойност на един зает е значително по-висока от отчетената, както през 2021 г., така и през 2022 г.

За 2022 г. до момента българската икономика отчита реален ръст на брутния вътрешен продукт от 3.9% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на 2021 г., а на потреблението с 4,5%.

С 16.5% на годишна база се ускорява растежа на производството. Преработващата промишленост расте с 12.7% на годишна база, енергетиката с 51.3%, ръст на строителството с 3.9%. През първите осем месеца на 2022 г. при засилена производствена активност износът на български стоки към Европейския съюз и трети страни расте с 41.6% в сравнение със същия период на 2021 г

Всички тези показатели, са индикации, че са налице всички обективни предпоставки, които да дадат възможност на бизнеса за пренасочване на средства за повишаване на работните заплата, с оглед да се покрият загубите им от натрупаната инфлация .

Националната протестна кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата“! Продължава. Затова исканията на КНСБ:

Да се гарантират енергийните компенсация, включително и за природен газ за небитовите потребители, за да се запази заетостта. Опасенията за съкращаване на работни места при неизплащане на компенсации;

Да се гарантират, приоритетно дискутиране и определяне на дефиницията „енергийно беден“. При тази инфлация и очакванията за високи комунални разходи през предстоящия отоплителен сезон е наложително да се увеличи както размера, така и обхвата на подпомаганите лица за целевите помощи за отопление. През 2021 г. 1 642 036 лица (23.7% от населението) не са могли да поддържат дома си адекватно топъл, докато едва 300 хил. лица са получили целева помощ за отопление;

Ръст на доходите до края на 2022 г., който да компенсира кумулативното нарастване на инфлацията, която вече достигна до 18.7%;

Достигане на размер на МРЗ на 50% от СРЗ (второ полугодие от предходната година) и приоритетно транспониране Директивата за адекватните минимални работни заплати.

news.bg

Продължи с четенето

Новини

Как се печелят милиони от търг за доставка на горива? Даваш по-ниска цена от рафинерията и после променят условията

Published

on

By

Снощи в репортаж по бТВ бе показан скандален пример как държавата се ощетява с милиони, чрез съмнителни търгове. В случая става въпрос за правосъдното министерство и доставка на газьол за отопление на затворите. За какво точно става въпрос?

На пръв поглед обявения търг е безупречно проведен като критерия за избор на доставчик е най-ниска цена спрямо цената на рафинерията. Печeли го една неизвестна малка фирма като дава отстъпка от 3% от цената на рафинерията Лукойл. Дотук добре, но всъщност такава отстъпка за газьол рафинерията не дава на никой, дори и на компании с оборот няколко милиона литра. Излиза, че спечелилата фирма ще трябва да продава на загуба, за да изпълни поръчката, но за неин късмет след търга държавата променя условията на ценообразуване и не взима за база цената на рафинерията, а на Софийската стокова борса, която е с 20% по-скъпа. Защо държавата променя условията, като така се ощетява с милиони можем само да гадаем. Факт е обаче, че това води до огромна печалба на фирмата, която при първоначалните условия би продавала на загуба. Обясненията на енергийния министър, че видиш ли Лукойл не са давали достъп до цените си е смехотворен, защото първо такъв достъп не е бил поискан и второ дори и най-малкия клиент на рафинерията може да си създаде акаунт и да следи цените.

Така, че ако искате да спечелите милиони от горива – лесно! Трябва само да се явявате на търговете на държавата, да давате по-ниски цени от рафинерията и да стискате палци да сте с късмет после да се променят условията във ваша полза.

Снимката е от репортажа на бТВ

Продължи с четенето

Варна

„Градски транспорт“ Варна пуска допълнителни автобуси за Великден

Published

on

By

Общинското дружество „Градски транспорт“ във Варна осигурява допълнителни автобуси за Великден. В нощта на събота срещу неделя, когато в Катедралния храм „Свето Успение Богородично“ ще бъде отслужена тържествена Великденска служба, извънредни курсове ще има по автобусни линии 17, 22, 31/31А, 148 и тролейбусни линии 82 и 83/88. Те ще се движат в следните часове:

·Автобусна линия 17 от сп. „ЖП Гара“ в 22:40 ч., от Боровец в 23:00 ч./Галата 23:10 ч.,  от Катедралата – 00:50 ч., от Галата в  01:30 ч.;

·Автобусна линия 22 от „Владиславово“ в 22:45 ч., от сп. „Централна поща“ в 00:55 ч.;

·Автобусна линия 31/31А без обслужване на к. к. „Св. св. Константин и Елена“ – през сп. „Балкан“, от сп. „ЖП Гара“ в 22:20 и 23:00 ч., от „Виница“ в 23:00 ч., сп. „Козирката“ в 01:00 часа, от „Виница“ до Катедралата в 01:40 ч.;

·Автобусна линия 148 от „Владиславово“ до Катедралата в 23:00 часа, от Катедралата –  в 01:10 часа;

·Тролейбусна линия 82 от Владиславово до сп. „Централна поща“ в 23:00 часа, от сп. „Централна поща“ – в 01:00 часа;

·Тролейбусна линия 83/88 до Владиславово от сп. „Централна поща“ в 00:50 ч.

Продължи с четенето

Новини

Започва Страстната седмица

Published

on

By

На Велики понеделник започва Страстната седмица, последната от земния живот на Исус Христос.

Наименованието „страстна седмица“ идва от старославянската дума „страст“, което означава страдание. Всеки ден от тази седмица се нарича „велик“, извършват се специални богослужения.

На Велики понеделник Исус Христос влиза в Йерусалимския храм и го намира пълен с търговци. Божият Син гони търговците, защото храмът е дом за молитва, а не тържище.

На Велики вторник Христос проповядва в храма и дава своите последни нравствени наставления, разказва притчата за десетте мъдри девици, очакващи идването на Господа и притчата за талантите. Христос прави пророчества за съдбата на град Йерусалим.

На Великата сряда Христос е посетен от покаяла се грешница, която в притеснението си счупва съда с драгоценното миро. Провежда се Тайната вечеря на Божия син с Апостолите, по време на която Той им казва, че един от тях ще Го предаде. Юда излиза и Го предава, а през нощта срещу четвъртък Христос се моли в Гетсиманската градина до идването на предателя и залавянето му.

На Велики четвъртък е произнесена смъртната присъда над Исус Христос и е потвърдена от Пилат Понтийски. В същата вечер той е разпнат.

Разпети петък е Денят на великите страдания на Исус. Той приема смирено униженията, бичуването, боя, венеца от тръни на главата, тежкия кръст, който трябва да носи към лобното си място, за да бъде разпънат на него между двама разбойници и да издъхне в мъки.

Великата събота е Ден на оплакването и погребението на Исус Христос от майка му Света Богородица и жени, носещи миро. Гробът му е запечатан и пред него е поставена стража.

На следващия ден е светлото Христово възкресение.

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page