Connect with us

Новини

2 400 лв. на месец нужни за нормален живот на тричленно семейство

Публикувано преди

на

2 376 лв. е общата стойност на месец, която е необходима за издръжката на живот на три членно семейство (2 възрастни, работещи, + 1 дете до 14 г.). Това показват представените резултати от президента на КНСБ Пламен Димитров за традиционното наблюдение на потребителските цени и заплатата за издръжка за третото тримесечие на 2022 г.

1 320 лв. са необходими за един работещ и сам живеещ човек. Доходът необходим за издръжка нараства с 4.1% на тримесечна база, а на годишна база с 19.7%.

За едногодишен период издръжката на живот за тричленно домакинство се е увеличила с 391 лева, за един сам живеещ човек – с 217 лв.

От началото на годината обаче издръжката на тричленно домакинство се е увеличила с 310 лв., а за сам живеещ човек – със 172 лв.

За годишен период брутната заплата за издръжка нараства: за 1 работещ от 3 чл. семейство с 252 лв. (или общо с 504 лв. за двамата работещи), а за работещ (сам живеещ) с 280 лв.

От КНСБ представиха и причините за нарастване на дохода за издръжка през септември 2022 г. – ускорения ръст на потребителските цените, следствие от:

Цените на природния газ, които нарастват с около 5 пъти за годишен период. Така през месец септември достига рекордна цена от 354,03лв. за Mwh, след като една година преди това е 69,40лв. за Mwh. Цената на тока за бизнеса и през трето тримесечие се задържа на високи нива. Повишението е с около 4 пъти в сравнение със същия период на 2021 г.

Забавените енергийни компенсации за бизнеса, а и липсата на такива за природния газ , тласкат предприятията към повишаване на производствените цени. Отчетеният ръст на цените на производител в промишлеността е 50% през м. август на годишна база. Търговците от своя страна също вдигат надценката с оглед да запазят печалбата си;

Наред с това от 1 юли нарастват цените за електроенергията за домакинствата с 3.4%; топлоенергията средно с 39%, водата с средно с около 40%. Цените на хранителните стоки се задържат на високи нива, а някои от основните продукти продължават да нарастват.

Тази възходяща динамика на енергоносителите, горивата и на основни храни поставя пред сериозни изпитания българските домакинства пред предстоящите зимни месеци. Проведените национални социологически изследвания, показват че 76% от хората се притесняват за плащането на битовите си сметки през предстоящия зимен сезон.

Според 40% от българското общество най-големият проблем в България са високите цени, инфлацията и ценовият шок. Тази тревога е обоснована на фона на ръста на доходите, който отдавна е „изконсумиран“ от достигната инфлация и води до реален спад на покупателната способност.

През второто тримесечие на 2022г., СРЗ номинално нараства с 13.4%, но реално отчита спад с -1.9%.

На тримесечна база доходът необходим за издръжка нараства с 4.1% Нарастване на годишна база с 19.7%, при хранителни стоки с 24.2%, нехранителните стоки със 17.1%.

От синдикалната организация представиха информация и за динамиката на средните цени в групата на хранителни стоки. Необходим доход за храна и обществено хранене – 497,35 лв. за 1 работещо лице, това представлява 37.7% от общия разход . Нарастване с 2.8% спрямо предходното тримесечие и с 24.2% на годишна база.

Ускорено нарастване през последното тримесечие се отчита при:

„Мляко и млечни продукти“ – групата бележи тримесечен ръст с 11.7%, на годишна база с 38.4%. За годишен период нарастване при сирената е с около 5-8 лв., а при кашкавали с около 6 лв. Драстично поскъпване се наблюдава при групата на кисели и пресни млека. За тримесечие е в диапазон 7-10%, а на годишна база около 50%.

Захар и захарни изделия с 4.5%, на годишна с 24.5%. Запазва се тенденцията на нарастване на захарта, на тримесечна база със 7.4%. На годишна база нарастването от 0,90 до 1,40 лв.;

„Месо и месни продукти“ – тримесечният ръст общо за групата е с 2.5% и с 22.7% на годишна база. Докато при свинско месо цените се задържат, то при мляно месо (кайма) средно увеличение е с 3.1% и на годишна база с около 30%. Запазва се тенденцията на нарастване при пилешко месо – съответно с 1.6% и с над 45% на годишна база. Основания за нарастването е силния натиск на растящите разходи за фуражи и другите допълнителни ресурси. Нарастване се наблюдава и при сухите колбаси в диапазон от 2.5 до 5% на тримесечна база.

Яйца – нарастват с 44.5% на годишна база, а на тримесечна с 15.2%;

Задържане на цените на тримесечна база се наблюдава в групата „Хляб и зърнени храни“ нарастват с 0.3% на тримесечна база, но на годишна база ръста остава висок с 28.2%. При това, ако при разновидностите на хляба се отчита средно намаление около 10%, то при производните на хлебни изделия нарастването е значително. Така например, закуските поскъпват с 18% на тримесечна. база, а на годишна с около 46%. Подобна е ситуацията при „Животински и растителни масла“ групата нараства с 1.1% на тримесечна база, на годишна с 44%. Слънчогледовото олио отчита намаление с 2.5% на тримесечна база, но достига годишен ръст от 43.9%. В групата нарастват цените на краве масло с 5.9%, като достига годишен ръст от 54%. Същата тенденция се наблюдава и при маргарина.

Цените на услугите в заведения за обществено хранене, също бележат ръст с 5.% на тримесечна база. На годишна база темпът на нарастване общо за групата е с 25.4%.

Динамиката на средните цени при групата на нехранителни стоки и услуги е:

Необходим доход за нехранителните стоки и услуги- 822,79 лв. за 1 работещо лице, това представлява 62.3% от общия разход . Нарастване с 5% спрямо предходното тримесечие и с 17.1% на годишна база

По-забележимо нарастване се наблюдава при групите:

Групата „Електроенергия, газообразни и др. горива“ е с най-висок дял и представлява 23% от общо разходите в групата. Нарастването е с 23.9% на тримесечна база и с 38.6% на годишна база.

Природен газ за битови потребители нараства за тримесечен период с 106%, и 3,6 пъти годишно;

Дърва за горене с 12,2%, на годишно с 74.5%;

Топлоенергия с 39% на тримесечна база и 42.7% на годишна;

Електроенергия с 3.4% на годишна;

Жилищно обзавеждане и домакински уреди“ бележат тримесечен ръст с 2.1%, а годишен с 12.8%. Само групата на мебели нараства с 16.3% на годишна база;

Групата на „Здравеопазване“ отчита годишен ръст от 6.8%. Само лекарства нарастват с 5.2% на годишна база. Нарастване се отчита при лекарства, които са масово употребявани, като: витамини, аспирини (ацетизал), аналгини, сиропи за кашлица.

На база представените данни общите констатации и препоръки на КНСБ са:

След направената ревизия на данните за БВП от НСИ за 2021 г., стана ясно, че реалният растеж на икономиката през 2021 г. е бил 7,6%, а не 3,4%. Това автоматично предизвика изменение на БВП и макрорамката и за 2022 г. Очевидно брутната добавена стойност на един зает е значително по-висока от отчетената, както през 2021 г., така и през 2022 г.

За 2022 г. до момента българската икономика отчита реален ръст на брутния вътрешен продукт от 3.9% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на 2021 г., а на потреблението с 4,5%.

С 16.5% на годишна база се ускорява растежа на производството. Преработващата промишленост расте с 12.7% на годишна база, енергетиката с 51.3%, ръст на строителството с 3.9%. През първите осем месеца на 2022 г. при засилена производствена активност износът на български стоки към Европейския съюз и трети страни расте с 41.6% в сравнение със същия период на 2021 г

Всички тези показатели, са индикации, че са налице всички обективни предпоставки, които да дадат възможност на бизнеса за пренасочване на средства за повишаване на работните заплата, с оглед да се покрият загубите им от натрупаната инфлация .

Националната протестна кампания на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата“! Продължава. Затова исканията на КНСБ:

Да се гарантират енергийните компенсация, включително и за природен газ за небитовите потребители, за да се запази заетостта. Опасенията за съкращаване на работни места при неизплащане на компенсации;

Да се гарантират, приоритетно дискутиране и определяне на дефиницията „енергийно беден“. При тази инфлация и очакванията за високи комунални разходи през предстоящия отоплителен сезон е наложително да се увеличи както размера, така и обхвата на подпомаганите лица за целевите помощи за отопление. През 2021 г. 1 642 036 лица (23.7% от населението) не са могли да поддържат дома си адекватно топъл, докато едва 300 хил. лица са получили целева помощ за отопление;

Ръст на доходите до края на 2022 г., който да компенсира кумулативното нарастване на инфлацията, която вече достигна до 18.7%;

Достигане на размер на МРЗ на 50% от СРЗ (второ полугодие от предходната година) и приоритетно транспониране Директивата за адекватните минимални работни заплати.

news.bg

Продължи с четенето

Варна

Как Варна отбеляза празника Богоявление?

Published

on

Православната църква отбелязва днес Богоявление, по-известен още като Йордановден. Това е един от най-големите християнски празници в началото на всяка година. Смята се, че това е денят, в който Свети Йоан Кръстител кръщава Иисус Христос във водите на река Йордан.

Освен това се отбелязват и 175 години от рождението на Христо Ботев – един от най-великите български революционери.

Програмата в града бе организирана от Варненската и Великопреславска митрополия, Военноморските сили на Република България и Община Варна.

В 8 часа се проведе тържествена литургия в Катедралния храм „Успение Богородично“. На нея присъстваха почетни гости на града, управници и дейни граждани.

В 10 часа на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе ритуал по благославяне на военните части и бойните знамена.

След това бе извършено празнично общоградско шествие по маршрут пл. „Св. Св. Кирил и Методий“, пл. „Независимост“, бул. „Княз Борис I“, бул. „Сливница“, площад „Антон Новак, Морска градина.

В 11 часа пред паметника на Христо Ботев в Алеята на възрожденците в Морската градина се положиха цветя и венци по повод годишнината от рождението на революционера. На церемонията присъстваха редица гости, културни дейци, политически представители и граждани на Варна.

По традиция програмата продължава с Велик Богоявленски водосвет и изваждане на кръста от морето.

Екипът на VarnaLive честити именния ден на Банчо, Бистра, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Данка, Данко, Данчо, Йордан, Йордана, Йорданкa, Найден и Теодосий. Бъдете здрави и усмихнати през цялата година!

Продължи с четенето

Новини

Кен Блок загина след инцидент с моторна шейна

Published

on

By

Американският състезател и каскадьор Кен Блок почина в понеделник, 2 януари. Причината за смъртта е инцидент с моторна шейна. Инцидентът е станал близо до Уудланд, Юта. Според местната полиция Блок е починал около 14 часа местно време. Спортистът загина поради факта, че е бил смазан от моторна шейна. Служителите на реда отбелязаха, че Кен е карал като част от група, но е бил сам по време на инцидента. Смъртта на ездача е констатирана на място.

Блок е един от основателите на DC Shoes, компания за облекло и обувки. Марката се появява през 1994 г. По-късно Кен се интересува от моторния спорт и се състезава в рали и рали крос. Той е най-известен със своята поредица от видеоклипове с каскади на Gymkhana.

 

 

AutoZona.bg

Продължи с четенето

Новини

Почина папа Бенедикт XVI

Published

on

Бившият папа Бенедикт XVI почина в резиденцията си във Ватикана на 95-годишна възраст, почти десетилетие след като се оттегли от власт поради влошено здраве.

Той ръководи католическата църква по-малко от осем години, докато през 2013 г. не стана първият папа, подал оставка след Григорий XII през 1415 г. Бенедикт прекара последните си години в манастира Mater Ecclesiae, намиращ се на територията на Ватикана.

Ватиканът направи изявление преди няколко часа: „Със скръб ви съобщавам, че почетният папа Бенедикт XVI почина днес в 9:34 ч. в манастира Mater Ecclesiae. Допълнителна информация относно погребението ще бъде предоставена възможно най-скоро.“

В съобщението се споменава още, че тялото на папата ще бъде поставено в базиликата „Свети Петър“ от 2 януари, за да може вярващите да се сбогуват с него.

Главата на Католическата църква в Англия и Уелс, кардинал Винсент Никълс, каза, че папа Бенедикт е „един от великите богослови на 20-ти век“. В изявление той споменава: „Спомням си с особена обич забележителното папско посещение в тези земи през 2010 г. Видяхме неговата учтивост, неговата нежност, проницателността на ума му и откритостта му към всеки, когото срещна.“

Въпреки че папа Бенедикт XVI беше болен от известно време, ватиканските власти едва преди няколко дни съобщиха, че е имало влошаване на състоянието му. В сряда папа Франциск призова последната си аудиенция за годината във Ватикана да се извърши със специална молитва за папа емеритус Бенедикт, за когото каза, че е много болен.

Роден като Йозеф Рацингер в Германия, Бенедикт беше на 78 години, когато през 2005 г. стана един от най-възрастните папи, избирани някога.

През по-голямата част от неговото папство Католическата църква е изправена пред обвинения, правни претенции и официални доклади за десетилетия на малтретиране на деца от свещеници.

Мир на праха му!

Снимка: www.dw.com

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

Copyright © 2022 varnalive.bg.

You cannot copy content of this page