Connect with us

България

Фонд „Земеделие“ разплати над 44 млн. лева по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Публикувано преди

на

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 44 131 188 лева по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) е преведена по 567 проекта на публични и частни бенефициери, съобщи ДФЗ на сайта си.

Най-много средства са наредени за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. За реализирането на 24 договорирани инвестиционни предложения на общините са преведени близо 13 млн. лева (12 849 509 лева). Сред тях са проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, за реконструкция на улици, за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и за обзавеждане и модернизиране на местните училища. Най-много средства са преведени на община Гурково, която получава над 2,3 млн. лева за рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура в селата Конаре и Паничерево, област Стара Загора.

По другата публична подмярка, за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата, са изплатени 268 694 лева по един проект. Със средствата ще бъдат извършени консервационно-реставрационни дейности и закупено църковно оборудване за храма „Св. Св. Кирил и Методий“, който е към Клисурския манастир.

Най-много проекти са изплатени на фамилните ферми по подмярка за стартова помощ за развитието на малки стопанства. Общо над 3,4 млн. лева (3 432 429 лева) се разпределят между 350 бенефициери.

77 проекта на млади фермери получават общо близо 1,9 млн. лева (1 882 457 лева) по подмярка за стартова помощ за млади земеделски стопани.

По подмярката за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности са оторизирани над 1,4 млн. лева (1 414 331 лева) по 11 проекта. С финансовата помощ от ЕФРСР ще бъдат оборудвани три стоматологични кабинета в малките населени места. Останалите проекти са за изграждане на обществена пералня, цех за производство на мебели, автосервиз и други.

Близо 4 млн. лева (3 957 183 лева) са наредени по 10 проекта за инвестиции в земеделски стопанства. За най-мащабната инвестиция, средствата за която са предназначени за създаване на черешови насаждения, са разплатени над 1 млн. лева (1 162 444 лева). Градината ще бъде покрита с конструкция против градушки и проливни дъждове. Предвидено е да има и система за капково напояване.

На четирима бенефициери, които изпълняват проекти по подмярката за инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства, са преведени общо 117 674 лева.

Три проекта получават финансиране от близо 2,35 млн. лева (2 347 062 лева) по подмярка за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. Инвестициите са насочени за изграждане на биогазова инсталация и сушилно помещение, както и за създаване на склад за готова продукция и закупуване на специализирано оборудване на дестилерия за етеричномаслени култури. Финансовата подкрепа по третия проект ще бъде изразходена за ново технологично оборудване за пречиствателна станция на съществуващо млекопреработвателно предприятие.

По подмярката за подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития са изплатени над 2,35 млн. лева (2 353 975 лева) по 4 проекта.

Над 2,25 млн. лева (2 252 397 лева) са наредени по три проекта за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Най-много средства, в размер на 792 544 лева, са преведени на Регионалната дирекция по горите в Благоевград. Финансовата подкрепа е за изграждане на Интегрирана система за ранно откриване на пожари.

По мярката за учредяване на групи и организации на производители са наредени 137 193 лева по 3 проекта.

По още три проекта, но по подмярка за подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ, са оторизирани 363 387 лева.

Местните инициативни групи (МИГ), които изпълняват проекти по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., получават общо над 3,85 млн. лева (3 852 102 лева). От тях по подмярката за прилагане на операции в рамките на стратегии за „Водено от общностите местно развитие“ са наредени близо 3,5 млн. лева (3 470 282 лева) по 24 проекта. Два проекта по подмярката за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи получават 141 632 лева. По още 13 проектa по подмярката за текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие са изплатени 240 187 лева.

По мярка 20 „Техническа помощ“ са оторизирани близо 9 млн. лева по 4 проекта.

novini.bg

Продължи с четенето

България

ДПС ще опита да състави правителство с втория мандат

Published

on

Официална страница на ДПС във Фейсбук
ДПС все пак ще опита да състави правителство с втория мандат. Това стана ясно след заседание, в което участваха част от депутатите  на парламентарната група, свикано от председателя ѝ Делян Пеевски.
Народните представители, подкрепящи почетния председател Ахмед Доган, решиха да не участват в заседанието, предаде БНР.

„От медиите видяхме, че няма желание за втория мандат, но въпреки всичко ние сме длъжни към нашите избиратели“, каза председателят на ПГ на ДПС Делян Пеевски, който обяви решението на парламентарната група да изпратят писма до останалите проевропейски партии за разговор за втория мандат.

Продължи с четенето

България

Без помощи за ученици в начален етап и в 8 клас, ако имат 5 неизвинени отсъствия за месец

Published

on

Снимка: БНР

Родителите на ученици от първи до четвърти клас и в осми клас вече могат да подават документи за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Помощта се изплаща на всички семейства независимо от доходите, припомнят от Министерството на труда и социалната политика, предаде БНР.

Семействата с ученици в първи и осми клас, които желаят да получат помощта преди началото на учебната година, трябва да представят удостоверителен документ, че децата им са записани в училище, тъй като в информационната система на Министерството на образованието и науката данните за проверка по служебен ред са актуални едва в началото на октомври. За продължаващите обучението си във втори, трети и четвърти клас проверка може да бъде направена и служебно. Това е възможно, тъй като по закон учениците, завършили първи, втори и трети клас, продължават автоматично обучението си в по-горен клас, без да е необходимо изрично да преминават процедура по записване в училище след завършването на предходния.

Помощта за ученици се изплаща на два пъти по 150 лв. – в началото на първия и втория срок, в случай че детето продължи обучението си. За получаването на второто плащане не се подава ново заявление, тъй като проверката дали детето продължава да учи отново е по служебен път. Освен на родител, помощта се предоставя и на настойник или попечител, който отглежда детето, както и на семейства на близки или роднини и на приемни семейства за настанените при тях деца.

Еднократните помощи за ученици се отпускат въз основа на заявление-декларация, подадено най-късно до 15 октомври в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на правоимащите. То може да бъде подадено лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис, както и електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление, каквато е Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

Помощта се възстановява от получателите ѝ, когато детето не постъпи в училище или не продължи обучението си, включително и през втория срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Тя се възстановява и когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия от 5 учебни часа без уважителна причина.

Продължи с четенето

България

Наесен отваря врати първият български завод за бронирани машини

Published

on

Световният производител на бронирани автомобили International Armored Group (IAG), собственост на българския предприемач д-р Антон Стефов, ще открие у нас най-новия си завод на 1 октомври 2024 г. В него ще се произвежда българска отбранителна техника по стандартите на НАТО, с български специалисти.  

Производствената база е разположена на площ от 150 000 кв.м. в промишлената зона на Бургас, съобщиха от novini.bg. Изпълнител на проекта, който започна строеж през септември 2023 г., е „Главболгарстрой“ – Пловдив. През 2023 г. IAG беше сертифицирана като инвеститор клас А, а държавата и общинската администрация на Бургас се ангажираха с изграждането на техническа и довеждаща инфраструктура.

Най-новата производствена база на IAG ще произвежда за световните пазари различни видове бронирани автомобили, както и дронове за спасителни, разузнавателни и аварийни отряди в съдружие с български партньори на IAG. В серийно производство, както в останалите заводи на IAG по света, ще бъдат и военни кранове за евакуация и леки патрулни автомобили. В проект е разработката на колесни и верижни роботи, а в процес на инженерни изчисления – бронирани платформи, носители на леки артилерийски системи.

В портфолиото на първия български завод на д-р Антон Стефов се отличава бойната машина на пехотата „Рила 8х8“. IAG демонстрира четвъртото ѝ поколение на „Централен артилерийски полигон – МО“, където успешно преминаха изпитания по НАТО – STANAG 4569 с ниво на защита от взрив 5а.

Във време, в което качествената отбранителна техника става „от първа необходимост“ за сигурността на държавите и хората, в България ще произвеждаме изделия по най-високите стандарти на НАТО – за целия свят. Много се гордея с тази инвестиция и с възможностите, които тя отваря не само пред IAG като компания, но и пред страната като износител, каза собственикът на IAG д-р Антон Стефов.

Първоначалната инвестиция на IAG се очаква да надхвърли 20 милиона лева. Около 50 нови български специалисти ще дадат началото на бъдещото производството, като в хода на работата се очаква да станат най-малко 300. IAG е един от най-технологично напредналите производители на напълно защитени бронирани автомобили в света, с над 1000 служители на пет континента.

Към момента заводи на IAG има в САЩ, Канада, Обединените арабски емирства и Турция. IAG осигурява бронирани превозни средства за организации на държавно ниво, включително ООН, НАТО, Бундесвер и др. IAG беше избрана и от Space X със своя брониран автомобил Sentinel ARV за ескорт на астронавтите до стартовите площадки.

Автомобили и линейки на IAG се ползват за умиротворителни мисии, за персонална защита, за банково дело, за нефтената индустрия в различни точки на света. Над  140 модела на IAG покриват сегменти като тактически превозни средства, бронетранспортьори, автомобили за контрол на безредиците, за превозване на ценности, линейки, бронирани джипове и луксозни седани. Технологията на IAG Smartarmor™ осигурява доказана защита при широк спектър от балистични и взривни атаки. От 2021 година, IAG провежда и в България изпитания за сертифициране на бронирани автомобили по стандартите на НАТО – STANAG 4569, след като получи съгласие от международната лаборатория TNO в Нидерландия за съвместно извършване на някои от тестовете тук.

Те се провеждат на „Централен артилерийски полигон – МО“, в близост до с. Змеево, отбелязва bTV.

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page