“Фич” потвърди положителния рейтинг за България “BBB”

0
73
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българска банка за развитие “BBB“ с положителна перспектива. Рейтингът на банката е равен на държавния и практически е най-високият възможен кредитен рейтинг за ББР. Оценката се базира на добрата капиталова позиция на ББР, високата вероятност и наличието на фискално пространство за подкрепа от страна на собственика – българската държава, стабилното финансиране от международни финансови институции, депозити от държавата, държавни структури и предприятия, както и поддържаната висока ликвидност.

Comments are closed.

You cannot copy content of this page