Токът на борсата поскъпна с 32% за един ден

0
69

При средна цена от 720.29 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгувана електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), сочат данните от търговията в пазарен сегмент „Ден напред“ след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка (20 септември). Енергийната борса вчера затвори при средна цена от 546.08 лв. за мегаватчас. Това означава, че поскъпването на тока за бизнеса за утре е с 31.9% в сравнение с цената му с ден на доставка за днес.

Средната цена на пиковата енергия (09:00 – 20:00 ч.) e 770.18 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (01:00 – 08:00 ч.; 21:00 – 24:00 ч.) е изтъргувана при средно 670.40 лв. за мегаватчас.

Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 508.71 лв. за мегаватчас, достигната за периода 4:00 – 5:00 ч., а най-високата е 1190.49 лева за мегаватчас  –  за 19:00 – 20:00 ч.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 76 751.30 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ за днес, 19 септември, БНЕБ отчита до момента общ изтъргуван обем от 3 092.40 мегаватчаса. Към 16:15 ч. среднопретеглената дневна цена е 571.14 лева (без ДДС) за мегаватчас.

Въпреки огромного поскъпване, то няма да засегне българския бизнес, а „само“ държавния бюджет. Причината е, че 47-ият парламент прие компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията с актуализацията на държавния бюджет за тази година. Те предвиждат Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента „Ден напред“ за съответния месец и базовата цена в размер 250 лева за мегаватчас за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв./MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

economic.bg

Comments are closed.

You cannot copy content of this page