Тежки санкции за баскетболния Черно море Тича след мача с Черноморец

0
77

Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) наложи сериозни санкции на Черно море Тича след срещата с Черноморец, играна на 12 ноември.

ДАС разгледа доклада на Ивелин Тонков от срещата във Варна. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет наложи на Черно море Тича имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл.37, т.2 от ДАП на НБЛ, за нарушаване от страна на публиката установения ред. На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото. Съгласно доклада на дежурния представител на Българската федерация по баскетбол (БФБ) и вземайки предвид депозираното от ръководството на БК Черноморец Бургас становище, относно случилото се след края на срещата, проведена на 12.11.2022г., ДАС приема за установено следното:

Според рапорта за инциденти на дежурния представител, след края на срещата, феновете на отбора домакин са навлезли на терена и са извършили непристойни прояви, които създават ненормална обстановка на терена, изразяващи се в отправяне на обиди и заплахи към съдийския състав, състезателите и длъжностните лица на противниковия отбор. Описаното в доклада на дежурния представител на БФБ поведение на публиката е недопустимо, и по същността си изпълва фактическия състав на нарушение по смисъла на горецитираните разпоредби на ДАП, поради което ДАС налага санкцията в указания размер.

На Черно море Тича бе наложена и имуществена санкция размер на 300 (триста) лева за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците, на основание чл.37, т.7 от ДАП на НБЛ. На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.2 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, по време на срещата от публиката на домакина БК Черно море Тича са хвърлени на игралното поле предмети, незастрашаващи здравето на участниците. Предвидената имуществена санкция в чл.37 т.7 от ДАП на НБЛ е от 100 до 300 лева за всеки хвърлен предмет. Вземайки предвид дързостта на извършеното и големия брой хвърлени предмети съгласно доклада, ДАС налага санкция в указания по-горе размер общо за всички хвърлени предмети, а именно по 100 (сто) лева за всяка бутилка от минерална вода.

Варненци са санкционирани и с имуществена санкция размер на 2000 (две хиляди) лева, както и с лишаване от домакинство/провеждане на домакински мач пред празни трибуни за следващите 2 (две) домакински срещи на клуба на основание чл.37, т.3 от ДАП на НБЛ, за саморазправа чрез употреба на физическа сила със състезатели на БК Черноморец Бургас след края на срещата на 12 ноември. На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.3 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, предоставените снимкови и видеоматериали от срещата и вземайки предвид депозираното от ръководството на БК Черноморец Бургас становище относно случилото се по време на срещата, проведена на 12.11.2022 г., ДАС приема за установено следното:

Според рапорта за инциденти на дежурния представител, както и видимо от кадри от Keemotion системата  непосредствено след края на срещата част от феновете на БК Черно море Тича са навлезли на терена и са влезли в саморазправа чрез употреба на физическа сила с част от състезателите на гостуващия отбор. Описаното поведение на феновете на отбора домакин представлява сериозно нарушение, както на установения ред за провеждане на баскетболни срещи, така и на обществения ред, което е недопустимо. Предвид характера на извършеното сериозно нарушение от страна на феновете на БК Черно море Тича и съгласно предвиденото в ДАП на НБЛ наказание, ДАС налага кумулативно двете санкции на отбора домакин.

Тач Анру от отбора на Черно море Тича бе глобен със 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в срещата във Варна. Нарушението е отсъдено за реакция и оспорване на съдийско отсъждане. На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.4 не подлежи на обжалване. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Иван Спиров от Черно море Тича бе санкциониран със100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение за несъгласие със съдийско отсъждане и ритане на топката. На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.5 не подлежи на обжалване. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ бе наложена и на Костадин Лазаров от Черно море Тича за техническо нарушение за реплики срещу съдийско отсъждане. На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.6 не подлежи на обжалване. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

БТА

Comments are closed.

You cannot copy content of this page