Connect with us

Новини

Сметната палата: Двама министри на ГЕРБ не са контролирали ефективно държавните болници

Публикувано преди

на

Сметната палата отчита, че двама министри на ГЕРБ не са контролирали ефективно държавните болници. Това става ясно от доклад на Сметната палата.  Докладът обхваща периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г. В този срок министри на здравеопазването са били Кирил Ананиев и на Костадин Ангелов.

За този период министърът на здравеопазването осъществява функциите си по упражняване правата на държавата в 70 търговски дружества (64 лечебни заведения и 6 нелечебни заведения) с над 50 на сто държавно участие в капитала, като от тях 5 са в ликвидация. Основната констатация в доклада е, че през одитирания период дейността на министъра на здравеопазването по упражняване правата на държавата в търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала в системата на Министерство на здравеопазването не е достатъчно ефективна.

Общият обем на доклада е 110 страници, като той включва 7 приложения, към него има и опис на одитните доказателства. В подкрепа на констатациите са събрани 23 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. Заключенията Две са заключенията от доклада. Едното е, че създадените условия не допринасят за ефективното упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. От една страна Сметната палата отчитат, че са приети множество стратегически документи на различни нормативни основания, в целите на които е заложено подобряване на дейността по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. От друга страна обаче от ведомството са видели, че в Националната здравна стратегия 2020 липсват формулирани конкретни цели, насочени към управлението на търговските дружества с 50 на сто и над 50 на сто държавно участие в капитала от системата на здравеопазването. Според тях липсата на ясни стратегически цели, относно участието на държавата в управлението на лечебните заведения води до невъзможност за обвързването на годишните цели, касаещи одитираната дейност със стратегически такива. На второ място от Сметната палата заключват, че пред министъра на здравеопазването стоят предизвикателства за оптимизиране на контролната дейност и подобряване на управлението на лечебните заведения с държавно участие в капитала.

Като довод се посочва, че през одитирания период не е осъществяван контрол върху възнагражденията и внесените гаранции за добро управление от ръководните органи на проверените търговски дружества поради липсата на разписани контролни процедури във вътрешните правила за управление на дейността им. Липсата на регулярен контрол върху размера на възнагражденията и внесените гаранции затруднява предприемането на своевременни действия във връзка с констатирани пропуски относно реда и начина на тяхното определяне. Друг аргумент на Сметната палата е, че е допуснато забавяне от 3 години за издаването на разрешение за отдаване под наем на недвижим имот от лечебно заведение, с което същото е лишено от възможността да реализира приходи, от които да се възползва при осъществяване на дейността си.

В доклада е описано още, че министърът на здравеопазването не са създадени ред и организация и не са изпълнени компетентностите му за одобряване и наблюдение на изпълнението на бизнес програмите на държавните лечебни заведения -акционерни дружества. Според Сметната палата липсата на осъществен контрол върху планираните за постигане цели и задачи в бизнес програмите, включително на очаквания финансов резултат от едноличните търговски дружества, не осигурява подходяща база за ефективно планиране на дейността, както и за обективна оценка на ползите (ефектите) за обществото от тяхната дейност. Препоръките Сметната палата дава и някои препоръки към министъра на здравеопазването. Сред тях са при годишното планиране на дейността по упражняване правата на държавата в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие от системата на здравеопазването да се дефинират измерими показатели за изпълнение на целите, които да послужат за анализ и измерване на ефективността и въздействието им.

Също така Сметната палата препоръчва още във Вътрешните правила за организацията на дейността на дирекция „Търговски дружества и собственост“ да се диференцират отговорностите и взаимодействието между отделите във връзка с проследяването на изпълнението на възложените функции и задачи. В доклада е описано още, че в срок до шест месеца от получаването на доклада – министърът на здравеопазването следва да предприемe мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметнат палата.

 © Actualno.com

 

Продължи с четенето

Варна

Министър Богданов във Варна: Младите хора трябва да остават да работят в България

Published

on

By

Младите хора на България трябва да остават да работят в България, включително и в държавни предприятия, както и в структури на Министерството на икономиката. Това заяви във Варна министърът на икономиката Богдан Богданов, който се срещна с академичното ръководство, преподаватели и студенти от Икономическия университет във Варна.

България се развива в правилната посока. Прогнозата ни за 2024 година за над 2% ръст на икономиката остава и беше потвърдена от последните данни. Очакваме да се запази и инвестиционният интерес към България, тази година видяхме рекорден ръст на преки чуждестранни инвестиции у нас, отчитайки всички динамики на световните пазари и това, че ключови наши икономически партньори влизат в рецесия. Това е една от причините да търсим алтернативни пазари, включително през Океана или към Азия, подчерта министър Богданов.

„Темата днес е как в синхрон с университетите и местната власт в крайна сметка да подобрим инвестиционния климат и икономическата ситуация в България. За нас е важно студентите да остават и да се развиват в България, да даваме възможност на тези млади хора да работят и в държавните предприятия, които имат огромен потенциал за развитие, както и към структурите на Министерство на икономиката и индустрията“, заяви министър Богданов. Според него бизнес, държава и местно управление трябва да обединят усилия, така че да успеят да задържат младите в България, както и да върнат тези от чужбина.

Богданов посочи, че Министерството провежда конкретни реформи в работата и в сътрудничествата си, връщайки диалога между държавата и местната власт, между бизнеса и институциите. Министърът допълни, че конкретните стъпки и дискусиите, които провежда, имат за цел да допринесат за икономическото развитие на България и за оставането на все повече млади хора у нас.

По думите му освен чрез работа в МИИ, младите хора могат да участват чрез стажове и програми във всички други структури към Министерството. „Искаме да създадем възможност и партньорства между университетите и публичните предприятия, изтъкна той и посочи, че на срещата присъстват представители, както на Държавната консолидационна компания, така и на Национална компания индустриални зони (НКИЗ). „Опитваме се да популяризираме работата в българските институции и възможността младите хора да намерят своята реализация тук“, допълни Богданов.

Той, изтъкна, че Министерството е първата държавна институция, която се включи в инициативата на ДНК – Bulgaria Wants You, с идеята да се върнат млади хора отвън. „Досега от форумите, в които участваме, имаме вече българи, които заявиха желание да се върнат и да работят за българските институции“, посочи той.

По думите на министъра има положителен ръст на хората, които са се завърнали в България през миналата година. „Имаме 8 хиляди души повече завърнали се спрямо тези, които са напуснали България. И наистина вярваме, че това ще продължи с ръста на заплатите и създаване на по-добри условия за живот“, каза той.

Министър Богданов посочи, че ръстът на заплатите в определи сектори е близо три пъти над ръста над инфлацията и това е бил основният критерий, по който е оценена възможността все повече хора да се връщат в България.

Източник: БНР

Продължи с четенето

Новини

От Русия: Алексей Навални е починал в затвора

Published

on

By

Отделът на руската Федерална служба за изпълнение на наказанията на Ямало-Ненецкия автономен окръг съобщи за смъртта на Алексей Навални в колонията, където излежаваше присъда, предаде ТАСС, цитира БТА.

„На 16 февруари 2024 г. в поправителната колония № 3 осъденият Навални А. А. се почувствал зле след разходка, почти веднага загубил съзнание. Веднага пристигнали медицински работници от институцията и бил извикан екип за спешна медицинска помощ“, се казва в съобщение на сайта на ФСИН.

„Всички необходими реанимационни мерки бяха проведени, но не дадоха положителен резултат. Лекарите от спешна помощ констатираха смъртта на осъдения. Причините за смъртта се установяват“, съобщи Федералната служба за изпълнение на наказанията.

Продължи с четенето

Варна

Благомир Коцев: Бетонът в двора на къщата до „Севастопол“ е излят в нарушение на нормите

Published

on

By

В дворната част на къщата, недвижима културна ценност, на ул. „Сливница“ 20 във Варна в момента се разбива излетият бетон с цел да бъде отстранен от строителната площадка.

Причината е предписание, издадено на 23 януари 2024 г., от отдел „Строителен контрол“ към Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ при Община Варна. Съгласно проекта, настилката в „зимната градина“ следва да бъде на пясъчна основа с клинкерни плочи, а не бетон. Изпълнителят на дейностите е нарушил проекта и е излял бетон.

Ето какво написа кметът Коцев в социалните мрежи:

„Бетонът в двора на къщата до „Севастопол“ е излят в нарушение на нормите. Проверка на „Строителен контрол“ установи, че проектът следва да е с трамбована пясъчна основа и клинкерни плочи. Резултатът е видим за всички. Бетонът е в процес на демонтаж. Законът ще се спазва. Правилата важат за всички.“

Вчера, на базата на предписание, собствениците започнаха действия по раздробяване на бетона с пневматичен къртач. Действията по премахване се прекъснаха в интервала между 14:00 и 16:00 часа с оглед осигуряване спокойствието на гражданите.

Припомняме, че обектът, предмет на разрешението, представлява „зимна градина“ със застроена площ 441 кв. м. При осъществената проверка днес е установено, че в целия обхват на определеното по одобрената схема място на преместваем обект е излят бетон със средна приблизителна дебелина 10 см., в който са вградени стъпките за колоните.

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page