Connect with us

Новини

Сметната палата: Двама министри на ГЕРБ не са контролирали ефективно държавните болници

Публикувано преди

на

Сметната палата отчита, че двама министри на ГЕРБ не са контролирали ефективно държавните болници. Това става ясно от доклад на Сметната палата.  Докладът обхваща периода 1 януари 2019 г. – 31 декември 2020 г. В този срок министри на здравеопазването са били Кирил Ананиев и на Костадин Ангелов.

За този период министърът на здравеопазването осъществява функциите си по упражняване правата на държавата в 70 търговски дружества (64 лечебни заведения и 6 нелечебни заведения) с над 50 на сто държавно участие в капитала, като от тях 5 са в ликвидация. Основната констатация в доклада е, че през одитирания период дейността на министъра на здравеопазването по упражняване правата на държавата в търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала в системата на Министерство на здравеопазването не е достатъчно ефективна.

Общият обем на доклада е 110 страници, като той включва 7 приложения, към него има и опис на одитните доказателства. В подкрепа на констатациите са събрани 23 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. Заключенията Две са заключенията от доклада. Едното е, че създадените условия не допринасят за ефективното упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. От една страна Сметната палата отчитат, че са приети множество стратегически документи на различни нормативни основания, в целите на които е заложено подобряване на дейността по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. От друга страна обаче от ведомството са видели, че в Националната здравна стратегия 2020 липсват формулирани конкретни цели, насочени към управлението на търговските дружества с 50 на сто и над 50 на сто държавно участие в капитала от системата на здравеопазването. Според тях липсата на ясни стратегически цели, относно участието на държавата в управлението на лечебните заведения води до невъзможност за обвързването на годишните цели, касаещи одитираната дейност със стратегически такива. На второ място от Сметната палата заключват, че пред министъра на здравеопазването стоят предизвикателства за оптимизиране на контролната дейност и подобряване на управлението на лечебните заведения с държавно участие в капитала.

Като довод се посочва, че през одитирания период не е осъществяван контрол върху възнагражденията и внесените гаранции за добро управление от ръководните органи на проверените търговски дружества поради липсата на разписани контролни процедури във вътрешните правила за управление на дейността им. Липсата на регулярен контрол върху размера на възнагражденията и внесените гаранции затруднява предприемането на своевременни действия във връзка с констатирани пропуски относно реда и начина на тяхното определяне. Друг аргумент на Сметната палата е, че е допуснато забавяне от 3 години за издаването на разрешение за отдаване под наем на недвижим имот от лечебно заведение, с което същото е лишено от възможността да реализира приходи, от които да се възползва при осъществяване на дейността си.

В доклада е описано още, че министърът на здравеопазването не са създадени ред и организация и не са изпълнени компетентностите му за одобряване и наблюдение на изпълнението на бизнес програмите на държавните лечебни заведения -акционерни дружества. Според Сметната палата липсата на осъществен контрол върху планираните за постигане цели и задачи в бизнес програмите, включително на очаквания финансов резултат от едноличните търговски дружества, не осигурява подходяща база за ефективно планиране на дейността, както и за обективна оценка на ползите (ефектите) за обществото от тяхната дейност. Препоръките Сметната палата дава и някои препоръки към министъра на здравеопазването. Сред тях са при годишното планиране на дейността по упражняване правата на държавата в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие от системата на здравеопазването да се дефинират измерими показатели за изпълнение на целите, които да послужат за анализ и измерване на ефективността и въздействието им.

Също така Сметната палата препоръчва още във Вътрешните правила за организацията на дейността на дирекция „Търговски дружества и собственост“ да се диференцират отговорностите и взаимодействието между отделите във връзка с проследяването на изпълнението на възложените функции и задачи. В доклада е описано още, че в срок до шест месеца от получаването на доклада – министърът на здравеопазването следва да предприемe мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметнат палата.

 © Actualno.com

 

Продължи с четенето

България

Служебният премиер Димитър Главчев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет на 27 и 28 юни в Брюксел

Published

on

Служебният министър-председател Димитър Главчев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет на 27 и 28 юни в Брюксел. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Темите за Украйна, Близкия изток, сигурност и отбрана и конкурентоспособност ще бъдат във фокуса на дискусиите на държавните и правителствени ръководители. Лидерите ще обсъдят и стратегическата програма за периода 2024–2029 г., както и избора на нови ръководители на основните институции.

По-рано този месец Димитър Главчев беше в Брюксел за участие в работната вечеря на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС. Много сме далеч от момента да се говори за ресор на следващия български еврокомисар, заяви тогава пред български журналисти служебният премиер. България има предварителни позиции, посочи той по повод първите предложения за следващи ръководители на Европейската комисия и на Европейския парламент, и за върховен представител на ЕС по външната политика. Премиерът отбеляза, че срещата не е била официална и е за обсъждане на позициите. Според него всички държави от ЕС имат представа какво ще подкрепят.

Премиерът изрази очакване на редовната среща на Европейския съвет на 27-28 юни да има по-конкретни решения. По неговите думи, едва ли може да се очаква до края на месеца да бъде решено какъв ще бъде ресорът на следващия български еврокомисар. Трябва още време и търпение да се изчака за ресор на новия български комисар, ЕК се очаква да се конституира през ноември, отбеляза той. Другата седмица очакваме ключовите позиции да бъдат ясни, добави още Главчев на 17 юни.

БТА

Продължи с четенето

Варна

Съдът отново върна на прокуратурата обвинителния акт за замърсяването на Варненското езеро за отстраняване на допуснати нарушения

Published

on

Окръжният съд във Варна върна за втори път внесения от прокуратурата обвинителен акт за замърсяването на Варненското езеро от тръба на канализацията, съобщиха от пресслужбата на съда.

От съда припомнят, че този път пред съда като обвиняем се изправи единствено бившият кмет на Варна Иван Портних. С постановление от март тази година прокуратурата е разделила материалите от досъдебното производство спрямо другите двама обвиняеми по делото и ги е изпратила по компетентност на Администрацията на европейските делегирани прокурори на Република България.

Внесеният граждански иск от Община Варна за нанесени вреди, вследствие на извършените престъпления не беше допуснат за съвместно разглеждане. Според съдебния състав, предвид фактическата и правна сложност на делото, разглеждането и на гражданския иск би забавило и затруднило съдебното производство. Внесените в съда материали от разследването са 55 тома.

Тричленният съдебен състав прие единодушно, че държавното обвинение не е изпълнило указанията на съда от предходното разпоредително заседание, провело се на 14 февруари тази година. И в новия обвинителен акт отново са допуснати съществени, но отстраними процесуални нарушения – противоречия между фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и неговия диспозитив. Съдът прецени, че съществено нарушение представлява и разминаването в предявеното обвинение на Иван Портних в досъдебното производство с това, което е посочено в сега внесения обвинителен акт. Това е ограничило възможността му да се защитава ефективно.

Определението на съдът може да бъде обжалвано или протестирано в седем дневен срок.

БТА

Продължи с четенето

Варна

Започна онлайн регистрацията за 84-ти плувен маратон Галата – Варна 2024

Published

on

Започна онлайн регистрацията за традиционния плувен маратон „Галата – Варна 2024“. Тази година надпреварата ще се проведе на 4 август (неделя). Стартът на 84-ото издание на състезанието ще бъде в 9:00 часа от плаж „Карантината“.

Всички желаещи да се включат в събитието могат да се запишат в интернет страницата www.varnamaraton.info, най-късно до 17:00 часа на 1 август (четвъртък). След тази дата платформата ще бъде затворена.

Според регламента, всеки кандидат трябва да попълни само една от двете регистрационни форми – на български или на английски език. В момента на регистрация платформата автоматично ще потвърди „вие се регистрирахте успешно за маратона“, което гарантира вашето участие. Плувци, които се регистрират повече от веднъж, ще бъдат заличавани от списъка.

Таксата за участие в плувния маратон „Галата – Варна 2024“ е 30 лв./15 евро (с регистрация на онлайн платформата). В случай, че има желаещи да се включат в деня на надпреварата, таксата за записване на място е 40 лв./20 евро.

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page