Седем области се обединиха около проект за нов логистичен коридор на България

0
80

Във Варна се проведе първото заседание на работна група за ускорено икономическо развитие на областите Варна, Бургас, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Русе с Централна Европа и Азия. Организатор на събитието бе сдружение „Клъстер Черноморска икономическа зона“.

Участници във форума бяха заместник председателят на Комисията по транспорт в Народното събрание Златомира Мострова, директорът на Пристанище „Варна – Изток“ инж. Любомир Добрев, председателят на Варненската тъговско-индустриална камара Иван Табаков, областни и заместник-областни управители на областите Варна, Бургас, Дoбрич, Шумен, Разград, Търговище и Русе, екип на сдружение „Клъстер Черноморска икономическа зона“, учени и представители на неправителствени организации и медии.

Председателят на управителния съвет на СНЦ „КЧИЗ“ д-р инж. Дойчин Наков представи разработената от Клъстера проектна идея „Логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway“ за създаване на нов логистичен коридор на България: Азия – Варна – Шумен – Разград – Русе – Централна Европа (EU Gateway). В рамките на проекта се планира изграждане на модерни индустриални паркове във Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе. Целта на проекта е да се пренасочат през България част от съществуващите и бъдещите международни търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа. Планира се изграждане на Европейски експоцентър в Белослав до Фериботен комплекс – Варна, в който всички области от Североизточна България да имат постоянни тематични павилиони, в които местният бизнес да излага продуктите си и да се сключват сделки с купувачи и инвеститори. Финансиране ще се търси от европейските фондове с директно кандидатстване в Брюксел.

Сформирана бе междуведомствената работна група „Ускорено икономическо развитие на Черноморска икономическа зона“, която да работи за подготовка и реализиране на проекта. Планира се поставяне на темата на заседания на регионалните съвети за развитие и на работни групи по области с участието на местния бизнес.

Областна администрация Разград ще се включи в междуведомствената работна група за разработване на проекта и ще бъдат проучени възможностите за определяне на терен за бизнес парк, като е възможно и разширяване на бизнес зона „Перистър“ в града.

industryinfo.bg

Comments are closed.

You cannot copy content of this page