Откриха сериозни нарушения в договор за изграждане участъци от „Хемус“

0
119

Сериозни нарушения са констатирани при проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (AДФИ) на договор на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с „Автомагистрали“ ЕАД за изграждане на участъци 7, 8 и 9 на АМ „Хемус“ на обща стойност 1 350 000 000 лв. без ДДС. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Експертите са установили, че договорът е сключен при завишени анализни цени в общ размер на 18 073 247, 48 лв. От МФ посочват, че по този начин не са защитени финансовите интереси на организацията. „Налични са ясни констатации за категорично завишени цени на различни материали и дейности по строителството на тези участъци от АМ Хемус“, допълват от ведомството. Завишените цени обаче не са успели да причинят финансови щети, защото към момента на извършването на проверката все още не са били извършвани, приемани и заплащани строително-монтажни работи по договора.

От финансовото министерство обясняват, че констатираното нарушение представлява заобикаляне на Закона за обществените поръчки при превъзлагането на дейности от „Автомагистрали“ ЕАД по 15 договора за проектиране на стойност 3 718 287 лв. То обаче не е санкционирано, защото обект на проверката е АПИ, а не „Автомагистрали“ ЕАД, което е извършвало превъзлаганията. В хода на инспекцията от АПИ писмено са заявили, че не са запознати с договори за превъзлагане, които е сключвало „Автомагистрали“ ЕАД. Това пък наложило с указание от наблюдаващия прокурор да се извърши единствено насрещна проверка на дружеството за преглед на налична документация.

Заключенията в доклада на АДФИ се базират на детайлен експертен анализ на вещо лице, в който е установено неправилно ценообразуване и завишение на анализните цени. От МВ уточняват, че неправилното ценообразуване се наблюдава в почти всички разгледани позиции и се изразява най-вече във: неправилно ценообразуване на машиносмените; завишени допълнителни разходи за труд и механизация; непосочване в анализните цени на машини с конкретни характеристики; непредставяне на използваните фирмени разходни норми, УСН, ТСН или други, което води до извода, че такива липсват или не са използвани.

Финансовата инспекция на АПИ е извършена със заповед от 13 юли 2021 г. АДФИ е проверила спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и законодателството в областта на обществените поръчки при сключването и изпълнението на договор от 18 декември 2019 г., между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД, с предмет: „Доизграждане на АМ „Хемус“ в участъци 7, 8 и 9. Извършена е проверка на 33 договора на стойност 2 306 736 171 лв. Резултатите са отразени в доклад от 16 февруари 2022 и заключение към него, чието кратко резюме е публикувано в началото на април 2022 г. Докладът е изпратен на МРРБ и на органите на прокуратурата.

news.bg

 

Comments are closed.

You cannot copy content of this page