Connect with us

Варна

Община Варна обявява подбор на потребители за ползване на интегрирана здравно-социална услуга в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“

Публикувано преди

на

Община Варна, в качеството си на бенефициент по Проект № BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 ОБЯВАВА ПОДБОР

 на потребители желаещи да ползват интегрирана здравно-социална услуга в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“находящ се  на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ №7.

 

 • Услугите се предоставят по настоящ адрес на кандидат – потребителите. Видът интегрираната здравно-социална услуга, нейният обхват и времетраене се определят в съответствие с персоналните потребности и личния избор на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от социални услуги.

 

 1. Услугите в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ могат да се ползват от:

 

 • Възрастни хора с различна форма на деменция над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и техните семейства.
 • Възрастни с различни форми на деменция, настанени в специализирани институции или други резидентни услуги и техните семейства.

За ползването на услугите ще е необходимо лицето да има поставена диагноза от ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК или епикриза, становище от личен лекар, становище от психиатър и др.

Интегрирани здравно-социални услуги в Дневен център са:

 • Дневна грижа в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ – 8 часа;
 • Дневна грижа в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ – 4 часа;
 • Мобилна услуга в дома;

Кандидат – потребителите, които ще ползват интегрираната здравно-социална услуга в  „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ с капацитет  40 лица, не могат да бъдат включени в други услуги, програми или схеми, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Не се допуска двойно финансиране на социални услуги, предоставяни по национални или други програми.

 

III. Кандидатстване:

Заявление за ползване на услугите по образец се подава до Кмета на Община Варна в Административно-информационен център на Община Варна, гише13, на адрес:  гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, в срок до 17,30 ч. на 15.06.2022 г. (включително), всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. За контакти телефон: 052/820 239.

 • Всеки кандидат за Дневен център прилага към Заявлението и документите, изброени по-долу.

 

Заявление от кандидата по образец, който се получава от Информационния център в сградата на Община Варна или от сайта на Община Варна.
Документ за самоличност на лицето (за справка).
Документ за самоличност на настойника/ попечителя (за справка);
Документи, доказващи допустимостта на целевата група – медицински документи, удостоверяващи уврежданията на лицето – ЕР на ТЕЛК /НЕЛК/ЛКК, становище от личен лекар, становище от психиатър, др. (копие).
Копие от ЛАК, с данни за личния лекар на кандидата – ако има такъв.
Декларация за избягване на двойно финансиране (по образец).
Медицинско удостоверение на кандидат-потребителя от лекар–психиатър (по образец);
Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние (по образец);
Декларация за обработване на лични данни (по образец)
Копие на удостоверението от органа по настойничество и попечителство  (ако лицето е поставено под запрещение);
Декларация за семейно състояние (по образец).

Гореописаните документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Варна или получени на хартиен носител в Административно-информационен център на Община Варна, гише13.

Важно: Всички документи, с изключение на Заявлението се подават в запечатан плик.

IV. Процедура за извършване на оценка на потребностите от социални услуги:

Броят на желаещите и подалите заявление за достъп до услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ може да надвишава броя на лицата, които ще бъдат обслужвани по одобрения проект за предоставяне на услугите.

Това налага да бъде извършен подбор на потребителите на услугите въз основа на индивидуална оценка на потребностите от предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга на всеки кандидат поотделно. Потребителите отговарящи на изискванията за ползване на услугата ще бъдат информирани и поканени за извършване на оценка на потребностите от мултидисциплинарен екип на място в дневния център. В случай, че кандидат – потребителят не се яви на място, за да се направи оценка на потребностите му от социални услуги, то той не може да бъде потребител на социални услуги по настоящия проект.

Оценката се извършва въз основа на данни за възрастта, здравословното и социално състояние на  кандидат – потребителите, обичайните ежедневни дейности, възможности за самообслужване, специфични потребности, степен на неотложност за включване в услугите и ефективно разпределение на персонала, възможните рискове и др.

Мултидисциплинарен екип ще изготвя мотивирано становище и ще препоръча ползването на  най-подходящ вид социална услуга.

 

V. Одобрените кандидат-потребители ще бъдат поканени на място в Дневния център за подписване на договор за ползване на услуги.

 

Продължи с четенето

Варна

Драгомир Драганов свири финала за Купата на България тази вечер

Published

on

Варненецът Драгомир Драганов ще ръководи финала за Купата на България между Лудогорец и Ботев Пловдив, който ще се изиграе на националния стадион „Васил Левски“. Срещата е тази вечер от 19:00 часа. Асистенти на Драганов ще бъдат Христо Хаджийски и Димо Вълчев, а 4-ти съдия на двубоя ще е Георги Гинчев. За ВАР съдия на мача бе определен Ивайло Стоянов, а негови помощници ще бъдат Никола Попов и Диян Вълков.

 

Продължи с четенето

България

Авиомедицинска евакуация на пациент от Варна до София е извършена със „Спартан“ от авиобаза „Враждебна“

Published

on

Снимка: Министерство на отбраната

Авиомедицинска евакуация е извършена със самолет „Спартан“ от авиобаза „Враждебна“, съобщиха от Министерството на отбраната, предаде БТА.

Самолетът излетя в 09:45 часа от летище София с медицински екип от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ на борда със задача транспортиране на пациент от МБАЛ „Света Анна“ – Варна до София, се посочва в съобщението.

Полетът бе изпълнен в условията на усложнена метеорологичната обстановка. Командир на екипажа беше капитан Николай Георгиев, помощник-командир – майор Дарина Христозова, и борден инженер – капитан Митко Гергов, посочват от военното ведомство. В 12:01 ч. самолетът се приземи успешно обратно на Летище София.

На 13 април от пресцентъра на Министерството на отбраната съобщиха, че хеликоптер „AS 532 Cougar“ с екипаж от 24-а авиобаза Крумово от състава на Военновъздушните сили е изпълнил успешно задача за авиомедицинска евакуация. По искане на Министерството на здравеопазването и с разрешение на началника на отбраната е изпълнен полет по маршрута 24-а авиобаза Крумово – Враца – София, за да бъде превозено пострадалото дете, на което да се окаже спешна медицинска помощ.

Продължи с четенето

Варна

Ето за кои линии ще бъдат въведени маршрутни промени на 12 май

Published

on

Във връзка с утвърдена организация на движението на 12.05.2024 г., ще бъдат въведени следните маршрутни промени по направление на линии 9, 14, 17 А, 20, 31А, 39, 109, 409

 1. Линия 9 ще се обслужва до 08:10 от ЖП гара;
 2. Линия 109 ще се обслужва до 08:40 часа вкл. от ЖП гара;
 3. Линия 409 ще се обслужва до 08:00 часа вкл. от Аксаково до к. к. „Зл. Пясъци“

Променени маршрути на линия 409 – двупосочно:

След спирка „Катедралата“, по бул. „Мария Луиза“ – сп. „Музея“, спирки: пл. „Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадиона“, „Средношколска“, „Почивка“ и обратно по същия маршрут посока Аксаково.

Променени маршрути на линия 14 – двупосочно:

След спирка „Козирката“, по бул. „Мария Луиза“ – сп. „Музея“, спирки: пл. „Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадиона“, „Средношколска“, „Почивка“ и обратно по същия маршрут посока Владиславово.

Променени маршрути на линия 17 А – двупосочно:

„Македонски дом“, „Козирката“, по бул. „Мария Луиза“ – сп. „Музея“, спирки: пл. „Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадиона“, „Средношколска“, „Почивка“ и обратно по същия маршрут посока Галата.

Променени маршрути на линия 39 – двупосочно:

„Македонски дом“, „Козирката“, по бул. „Мария Луиза“ – сп. „Музея“, спирки: пл. „Съединение“, „Чаталджа“, „Паметника“, „Явор“, „Спортист“, „Стадиона“, „Средношколска“, „Почивка“ и обратно по същия маршрут посока Топливо.

Променени маршрути на линия 20 – двупосочно:

След спирка „Окръжна болница“ завива надясно по бул. „Осми Приморски полк“ посока ЖП гара и обслужва спирките по маршрута.

Промените са двупосочно за посоченият часови интервал.

Променени маршрути на линия 31 A – двупосочно:

След спирка „Явор“ продължава по маршрута на линия 31 до Виница (сп. „Чешмата“), на кръстовището с ул. „Св. св. Константин и Елена“ (ул.“30-та“) завива надясно посока к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

В часовият диапазон от 08:40 до 15:00 часа автобусни линии 9, 109 НЯМА ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ.

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page