Connect with us

България

Запитване, относно обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)

Публикувано преди

на

От години се тиражира твърдението, че кадастралната карта обхваща почти цяла България. Не знам дали има българин или чужденец, който се е сблъсквал с кадастъра, който не поставя под съмнение това твърдение, най-малкото, защото или се е сблъсквал с грешки в същата, или е разбрал по трудния начин, че над неговия имот, над неговото село или град не се е разпространила тази благина.

Ето само четири примера за заблудата, в която сме въвлечени – населени места, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, а в същото време, те са отбелязани като формирани имоти с контурите и площите си…

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Игнатиево към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Лясковец към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Пордим към 2 юни 2022 г.

 

За да съдействаме на гражданите да получат вярната информация и да подтикнем към законосъобразни изявления и действия административните служители, чиито заплати плащаме и за чиито привилегии се грижим, ние от Камарата на геодезистите в България, зададохме следните четири много прости въпроса на отговорните институции:

  1. Какъв процент покритие имат КККР към сегашния момент?
  2. Какъв процент покритие са имали КККР към 20.10.2021 г?
  3. В отговорите на първите два въпроса, включени ли са териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР?
  4. Какъв е процента на населени места от всички населени места, за които има влезли в сила КККР към сегашния момент?

Държим да живеем в подредена  страна с приветливи служители, действащи законосъобразно!

Ето и целия текст на запитването:

Регистрационен № ЗАП-120 от 02.06.2022 г.
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

Относно: Обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Уважаема инженер Коритарова,

Във връзка с изясняване на обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), моля да изясните следните въпроси:

  1. Какъв процент покритие имат КККР към сегашния момент?
  2. Какъв процент покритие са имали КККР към 20.10.2021 г?
  3. В отговорите на първите два въпроса, включени ли са териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР?
  4. Какъв е процента на населени места от всички населени места, за които има влезли в сила КККР към сегашния момент?

За да бъда максимално ясен по отношение на въпрос № 3, прилагам малка част от многото примери за “териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР”:

Поземлен имот 65303.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Самуилово

площ 1334792 кв. м;

Поземлен имот 14800.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Гергевец

площ 544433 кв. м;

Поземлен имот 35660.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Камен

площ 1108373 кв. м;

Поземлен имот 29194.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Желю войвода

площ 3411675 кв. м;

Поземлен имот 30898.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Зимница

площ 1744831 кв. м;

Поземлен имот 00816.110.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Атолово

площ 397320 кв. м;

Поземлен имот 20448.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Деветинци

площ 463662 кв. м;

Поземлен имот 20417.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Деветак

площ 885643 кв. м;

Поземлен имот 29129.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Железник

площ 592888 кв. м;

Поземлен имот 12245.888.9901, 

област Бургас, община Камено, с. Вратица

площ 430259 кв. м;

Поземлен имот 40381.888.9901, 

област Бургас, община Камено, с. Кръстина

площ 627303 кв. м;

Поземлен имот 35883.888.9901, 

област Бургас, община Камено, гр. Камено

площ 2270517 кв. м;

Поземлен имот 73211.888.9901, 

бласт Бургас, община Камено, с. Трояново

площ 985951 кв. м;

Поземлен имот 40230.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Крушово

площ 461624 кв. м;

Поземлен имот 27169.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Екзарх Антимово

площ 1147583 кв. м;

Поземлен имот 72080.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Смолник

площ 549914 кв. м;

Поземлен имот 55244.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Палаузово

площ 957978 кв. м;

Поземлен имот 11661.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Воденичане

площ 975617 кв. м;

Поземлен имот 80220.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Чарда

площ 537465 кв. м;

Поземлен имот 10776.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Веселиново

площ 814231 кв. м;

Поземлен имот 35028.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Кабиле

площ 1063237 кв. м;

Поземлен имот 23501.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Дражево

площ 935932 кв. м;

Поземлен имот 77030.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Хаджидимитрово

площ 791687 кв. м;

Поземлен имот 81534.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Чокоба

площ 1169330 кв. м;

Поземлен имот 36779.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, гр. Кермен

площ 2152118 кв. м;

Поземлен имот 48708.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Младово

площ 1090528 кв. м;

Поземлен имот 38426.888.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Коньово

площ 1236884 кв. м;

Поземлен имот 70487.888.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Съдиево

площ 1246859 кв. м;

Поземлен имот 36395.10.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Караново

площ 1062279 кв. м;

Поземлен имот 44687.888.9901, 

област Стара Загора, община Стара Загора, с. Люляк

площ 205909 кв. м;

Поземлен имот 63570.888.9901, 

област Стара Загора, община Казанлък, с. Ръжена

площ 729751 кв. м;

Поземлен имот 68446.888.9901, 

област Стара Загора, община Казанлък, с. Средногорово

площ 608022 кв. м;

Поземлен имот 65526.888.9901, 

област Пловдив, община Брезово, с. Свежен

площ 374751 кв. м;

Поземлен имот 49240.888.9901, 

област Пловдив, община Карлово, с. Мраченик

площ 428528 кв. м;

Поземлен имот 40052.888.9901, 

област Благоевград, община Симитли, с. Крупник

площ 796271 кв. м;

Поземлен имот 57203.888.9901, 

област Благоевград, община Симитли, с. Полето

площ 380845 кв. м;

Поземлен имот 15535.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село

площ 733860 кв. м;

Поземлен имот 46824.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Мало село

площ 294460 кв. м;

Поземлен имот 21974.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Долистово

площ 450110 кв. м;

Поземлен имот 57772.888.9901, 

област Плевен, община Пордим, гр. Пордим

площ 2544423 кв. м;

Поземлен имот 44793.888.9901, 

област Велико Търново, община Лясковец, гр. Лясковец

площ 2041057 кв. м;

Поземлен имот 59094.888.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Първомайци

площ 2557585 кв. м;

Поземлен имот 57981.355.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Правда

площ 661206 кв. м;

Поземлен имот 22232.888.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица

площ 2096554 кв. м;

Поземлен имот 56472.48.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Писарево

площ 972026 кв. м;

Поземлен имот 00240.888.9901, 

област Силистра, община Алфатар, с. Алеково

площ 714888 кв. м;

Поземлен имот 00240.888.9902, 

област Силистра, община Алфатар, с. Алеково

площ 568763 кв. м;

Поземлен имот 04145.888.9901, 

област Силистра, община Алфатар, с. Бистра

площ 449314 кв. м;

Поземлен имот 69242.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Стефаново

площ 934733 кв. м;

Поземлен имот 59402.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Полковник Минково

площ 592180 кв. м;

Поземлен имот 39061.11.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Котленци

площ 630031 кв. м;

Поземлен имот 57279.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Полковник Свещарово

площ 639927 кв. м;

Поземлен имот 58360.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Приморци

площ 272835 кв. м;

Поземлен имот 32278.888.9901, 

област Варна, община Аксаково, гр. Игнатиево, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1134732 кв. м

и много, много други…

Моля да ми бъде отговорено и да бъда уведомяван за движението на преписката и номерата, под които се регистрира кореспонденцията, по електронен път, чрез системата за сигурно електронно връчване.

Моля да посочвате в кореспонденцията нашия изходящ номер.

 

С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 2 юни 2022 г.

Продължи с четенето

България

Цветница е

Published

on

By

Православният свят отбелязва един от големите християнски празници – Вход Господен в Ерусалим. Дни преди своята Кръстна смърт Иисус Христос бил посрещнат тържествено в свещения град.

Множеството го приветствало с палмови клони. Така е установена традицията в храмовете да се раздават осветени върбови клонки. Празникът се нарича още Връбница или Цветница и е с най-много именици у нас – над 346 хиляди души.

Евангелските текстове разказват как при последното си идване в Йерусалим, Христос бил посрещнат царствено и с почести, предсказани от старозаветните пророци. Мнозина искали да видят този, който възкресил Лазар предишния ден.

С възторжени възгласи и палмови клонки, деца и възрастни приветствали Спасителя. В злоба и завист негодували първосвещениците, които се сговорили да убият него и Лазар.

„Господ влиза на осле в Ерусалим. Надявам се ние да го посрещнем в сърцата си, а не да кажем „разпни го“ и да сме винаги с него.“

Като спомен за тържественото събитие в свещения град е установена традицията в храмовете да се раздават осветени върбови клонки. Те се отнасят по домовете за благословение.

Продължи с четенето

България

По-скъпа почивка за празниците

Published

on

By

Две седмици до началото на коледните и новогодишните празници пакетите за настаняване в хотели и къщи за гости у нас са изчерпани.

Въпреки кризата и поскъпването на услугите в туризма с около 15%, в сравнение с миналата година, резервациите за празниците сега са значително повече.

През последните месеци у нас са направени над 560 000 записвания за пътувания по празниците. 60 хиляди от тях са в чужбина, останалите в страната, информира БНТ. От планинските ни курорти съобщават, че и ранните записвания са значително повече, в сравнение с миналата година. Експерти обясняват по-големия интерес и с инфлацията. Много семейства влагат парите си в пътувания, вместо те да бъдат стопени.

„На хората им дойде до гуша от различни видове мерки, свързани с Ковид, сега и войната. Хората просто нямат търпение да отидат по планините, да се качат на ските, да прекарат добре и да бъдат по-здрави. И още едно обяснение за това да има повече резервации у нас е това, че в чужбина ръстът на цените за туристическите услуги и най-вече на ски услугите надхвърля 40-50%„, обяснява Мариян Беляков, изпълнителен директор на „Пампорово „АД.

istock
Тази година като цяло за страната повишението на туристическите услуги е между 10 и 20%. Оказва се, че най – предпочитани за предстоящите празници са краткосрочните ваканции. Най-много се търсят ваучери за кратка почивка от 2,3 нощувки. При такава почивка семейство с две деца например, настанено в три звезден хотел, ще трябва да плати между 450 и 490 лв. за пакет.

Но времето на късните резервации е идеално за измамниците и за обяви фантоми. Особено голям е рискът при къщите за гости. Те вече са пълни и са особено търсени сега.

„Обикновено по празниците се появяват фирми фантоми. Те продават ваучери на гари и автогари и на места, където има струпване на хора. Това е изключително опасно да се вземе ваучер за почивка или резервация за нова година от лице, за което не сте сигурни, че може да си вземете парите обратно“, каза проф. Румен Драганов, директор на Институт за оценки и анализи в туризма.

„Дори има драстични случаи, при които, след като е направена резервацията, клиентите се свързват с този, който е пуснал обявата и се договарят, че ще ги чака на място, което е близо до къщата, за да ги заведе, защото адресът е трудно достъпен и трудно ще се ориентират. А всъщност, когато стигнат там, където е срещата, никой не ги чака и те не знаят накъде да продължат“, каза Габриела Руменова от онлайн платформа „Ние, потребителите“.

За да не съсипете празника си, специалистите съветват преди да тръгнете, още веднъж да се уверите, че това е мястото, което сте резервирали и за което сте платили. Задължително проверете и в Министерство на туризма. Там има регистър на всички туристически обекти.

pariteni.bg

 

Продължи с четенето

България

От утре влиза в сила нов график за движение на влаковете, съобщиха от БДЖ

Published

on

By

Нов график за движение на влаковете, изготвен от Български държавни железници (БДЖ), влиза в сила от утре, 11 декември, съобщиха от дружеството.

Ще бъде удължен маршрутът на сутрешния влак от Кърджали за Димитровград, който вече ще пътува до Пловдив и следобед обратно от Пловдив за Кърджали. Удължава се маршрутът и на сутрешния влак от Велинград до Септември, който вече ще заминава от гара Аврамово с цел подобряване на обслужването във високопланинския регион.

Ще бъде възстановено движението и на дневния влак по теснолинейката от Септември за Велинград и Аврамово, който ще има удобни връзки от и за София, Пловдив, Пазарджик и други. Нови два регионални влака ще пътуват между Самуил и Исперих, чрез които ще се предостави възможност за удобно вечерно пътуване от направления Русе, Варна и други до общинския център Исперих.

След проявения интерес към сезонните влакове през тази година и през следващия летен сезон е планирано да се движат нощни влакове между София и Бургас през Подбалканската железопътна линия, както и между Горна Оряховица и Бургас с директни вагони от София, Плевен и Русе с връзка за пътуващите от Видин и Враца за Бургас и в обратното направление.

С новия график е предвидено движението и на 14 международни бързи влака (2 от тях ще се движат само през летния сезон).

Запазва се всекидневното движение на влаковете между България и Турция с нощния влак по маршрут София – Халкали – София, както и директните вагони между Букурещ и Халкали, влаковете между България и Сърбия с пътуване между София и първия граничен град Димитровград на територията на Сърбия, както и влаковете между България и Румъния чрез международната връзка по направлението София – Букурещ със сутрешния влак София – Варна с директни вагони за Русе и следобедният влак Русе – София с връзка в гара Русе за и от Букурещ.

През летния период е предвидено да пътува и директен вагон по направлението Варна – Горна Оряховица – Букурещ – Горна Оряховица – Варна. Другата възможност за международна връзка между България и Румъния е по направлението София – Крайова, която се осъществява в гара Видин със сутрешния влак София – Видин и обедния Видин – София.

При изготвянето на новата транспортна схема, БДЖ всяка година съгласува движението на бързите и пътническите влакове с областните и общинските администрации по места, уточняват от компанията.

Проектът на графика беше публикуван за обществено обсъждане през септември, за да могат клиентите на БДЖ да се запознаят с предложения вариант за разписанието на влаковете през следващата година и да имат достатъчно време да реагират с аргументирани предложения към превозвача и съответните областни и общински власти. Това се прави с цел подобряване на транспортното обслужване на населението, затова и голяма част от направените промени в разписанието на влаковете са съобразени с постъпили предложения от тяхна страна, допълват от БДЖ.

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с общо 575 влака, от които: 86 бързи влака (6 от тях ще се движат само през летния сезон), 127 пътнически влака и 362 крайградски пътнически влака, някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата или определени периоди от годината.

Подробна информация за новия График за движение на влаковете клиентите на БДЖ могат да получат от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg.

Преди дни от БДЖ съобщиха, че специален Коледен влак ще пътува на 17 и на 18 декември по маршрута София до Банкя и обратно. Празничната композиция ще бъде съставена от три украсени вагона и ще потегли от Централна гара София в 11:10 часа. В Банкя влакът ще пристигне в 11:38 часа, където пътуващите могат да се пренесат от една коледна атмосфера в друга, като посетят коледното градче в центъра на курортния град. Атракционният влак ще тръгне от гара Банкя обратно към Централна гара София в 14:00 часа, където ще пристигне в 14:28 часа.

Специален коледен влак на БДЖ ще пътува на 17 и 18 декември и по част от маршрута на теснолинейката. Влакът ще се движи и в двете посоки: от Септември до Велинград и от Велинград до Септември.

 

БТА

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page