Connect with us

България

Запитване, относно обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)

Публикувано преди

на

От години се тиражира твърдението, че кадастралната карта обхваща почти цяла България. Не знам дали има българин или чужденец, който се е сблъсквал с кадастъра, който не поставя под съмнение това твърдение, най-малкото, защото или се е сблъсквал с грешки в същата, или е разбрал по трудния начин, че над неговия имот, над неговото село или град не се е разпространила тази благина.

Ето само четири примера за заблудата, в която сме въвлечени – населени места, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, а в същото време, те са отбелязани като формирани имоти с контурите и площите си…

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Игнатиево към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Лясковец към 2 юни 2022 г.

Извадка от КАИС на графичната и текстова информация за
урбанизираната територия на гр. Пордим към 2 юни 2022 г.

 

За да съдействаме на гражданите да получат вярната информация и да подтикнем към законосъобразни изявления и действия административните служители, чиито заплати плащаме и за чиито привилегии се грижим, ние от Камарата на геодезистите в България, зададохме следните четири много прости въпроса на отговорните институции:

  1. Какъв процент покритие имат КККР към сегашния момент?
  2. Какъв процент покритие са имали КККР към 20.10.2021 г?
  3. В отговорите на първите два въпроса, включени ли са териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР?
  4. Какъв е процента на населени места от всички населени места, за които има влезли в сила КККР към сегашния момент?

Държим да живеем в подредена  страна с приветливи служители, действащи законосъобразно!

Ето и целия текст на запитването:

Регистрационен № ЗАП-120 от 02.06.2022 г.
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КОПИЕ:

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

Относно: Обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Уважаема инженер Коритарова,

Във връзка с изясняване на обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), моля да изясните следните въпроси:

  1. Какъв процент покритие имат КККР към сегашния момент?
  2. Какъв процент покритие са имали КККР към 20.10.2021 г?
  3. В отговорите на първите два въпроса, включени ли са териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР?
  4. Какъв е процента на населени места от всички населени места, за които има влезли в сила КККР към сегашния момент?

За да бъда максимално ясен по отношение на въпрос № 3, прилагам малка част от многото примери за “териториите на населените места, за които са формирани затворени контури като имотни граници, но за същите няма влезли в сила КККР”:

Поземлен имот 65303.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Самуилово

площ 1334792 кв. м;

Поземлен имот 14800.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Гергевец

площ 544433 кв. м;

Поземлен имот 35660.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Камен

площ 1108373 кв. м;

Поземлен имот 29194.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Желю войвода

площ 3411675 кв. м;

Поземлен имот 30898.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Зимница

площ 1744831 кв. м;

Поземлен имот 00816.110.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Атолово

площ 397320 кв. м;

Поземлен имот 20448.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Деветинци

площ 463662 кв. м;

Поземлен имот 20417.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Деветак

площ 885643 кв. м;

Поземлен имот 29129.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Железник

площ 592888 кв. м;

Поземлен имот 12245.888.9901, 

област Бургас, община Камено, с. Вратица

площ 430259 кв. м;

Поземлен имот 40381.888.9901, 

област Бургас, община Камено, с. Кръстина

площ 627303 кв. м;

Поземлен имот 35883.888.9901, 

област Бургас, община Камено, гр. Камено

площ 2270517 кв. м;

Поземлен имот 73211.888.9901, 

бласт Бургас, община Камено, с. Трояново

площ 985951 кв. м;

Поземлен имот 40230.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Крушово

площ 461624 кв. м;

Поземлен имот 27169.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Екзарх Антимово

площ 1147583 кв. м;

Поземлен имот 72080.888.9901, 

област Бургас, община Карнобат, с. Смолник

площ 549914 кв. м;

Поземлен имот 55244.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Палаузово

площ 957978 кв. м;

Поземлен имот 11661.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Воденичане

площ 975617 кв. м;

Поземлен имот 80220.888.9901, 

област Ямбол, община Стралджа, с. Чарда

площ 537465 кв. м;

Поземлен имот 10776.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Веселиново

площ 814231 кв. м;

Поземлен имот 35028.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Кабиле

площ 1063237 кв. м;

Поземлен имот 23501.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Дражево

площ 935932 кв. м;

Поземлен имот 77030.888.9901, 

област Ямбол, община Тунджа, с. Хаджидимитрово

площ 791687 кв. м;

Поземлен имот 81534.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Чокоба

площ 1169330 кв. м;

Поземлен имот 36779.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, гр. Кермен

площ 2152118 кв. м;

Поземлен имот 48708.888.9901, 

област Сливен, община Сливен, с. Младово

площ 1090528 кв. м;

Поземлен имот 38426.888.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Коньово

площ 1236884 кв. м;

Поземлен имот 70487.888.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Съдиево

площ 1246859 кв. м;

Поземлен имот 36395.10.9901, 

област Сливен, община Нова Загора, с. Караново

площ 1062279 кв. м;

Поземлен имот 44687.888.9901, 

област Стара Загора, община Стара Загора, с. Люляк

площ 205909 кв. м;

Поземлен имот 63570.888.9901, 

област Стара Загора, община Казанлък, с. Ръжена

площ 729751 кв. м;

Поземлен имот 68446.888.9901, 

област Стара Загора, община Казанлък, с. Средногорово

площ 608022 кв. м;

Поземлен имот 65526.888.9901, 

област Пловдив, община Брезово, с. Свежен

площ 374751 кв. м;

Поземлен имот 49240.888.9901, 

област Пловдив, община Карлово, с. Мраченик

площ 428528 кв. м;

Поземлен имот 40052.888.9901, 

област Благоевград, община Симитли, с. Крупник

площ 796271 кв. м;

Поземлен имот 57203.888.9901, 

област Благоевград, община Симитли, с. Полето

площ 380845 кв. м;

Поземлен имот 15535.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село

площ 733860 кв. м;

Поземлен имот 46824.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Мало село

площ 294460 кв. м;

Поземлен имот 21974.888.9901, 

област Кюстендил, община Бобов дол, с. Долистово

площ 450110 кв. м;

Поземлен имот 57772.888.9901, 

област Плевен, община Пордим, гр. Пордим

площ 2544423 кв. м;

Поземлен имот 44793.888.9901, 

област Велико Търново, община Лясковец, гр. Лясковец

площ 2041057 кв. м;

Поземлен имот 59094.888.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Първомайци

площ 2557585 кв. м;

Поземлен имот 57981.355.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Правда

площ 661206 кв. м;

Поземлен имот 22232.888.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица

площ 2096554 кв. м;

Поземлен имот 56472.48.9901, 

област Велико Търново, община Горна Оряховица, с. Писарево

площ 972026 кв. м;

Поземлен имот 00240.888.9901, 

област Силистра, община Алфатар, с. Алеково

площ 714888 кв. м;

Поземлен имот 00240.888.9902, 

област Силистра, община Алфатар, с. Алеково

площ 568763 кв. м;

Поземлен имот 04145.888.9901, 

област Силистра, община Алфатар, с. Бистра

площ 449314 кв. м;

Поземлен имот 69242.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Стефаново

площ 934733 кв. м;

Поземлен имот 59402.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Полковник Минково

площ 592180 кв. м;

Поземлен имот 39061.11.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Котленци

площ 630031 кв. м;

Поземлен имот 57279.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Полковник Свещарово

площ 639927 кв. м;

Поземлен имот 58360.888.9901, 

област Добрич, община Добричка, с. Приморци

площ 272835 кв. м;

Поземлен имот 32278.888.9901, 

област Варна, община Аксаково, гр. Игнатиево, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 1134732 кв. м

и много, много други…

Моля да ми бъде отговорено и да бъда уведомяван за движението на преписката и номерата, под които се регистрира кореспонденцията, по електронен път, чрез системата за сигурно електронно връчване.

Моля да посочвате в кореспонденцията нашия изходящ номер.

 

С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 2 юни 2022 г.

Продължи с четенето

България

Бойко Борисов: Нямам очаквания от срещата Радев-Главчев (ВИДЕО)

Published

on


Нямам очаквания от срещата Радев-Главчев и няма да коментирам, това каза днес Бойко Борисов. В личната си страница във Фейсбук той допълни:

Отговорността за министрите и работата е на Министерски съвет.

Отново напомням колко много партийни кадри на БСП бяха назначавани в служебните кабинети на Радев. Цели партии се създаваха след това.

Днес в пленарна зала се гледа предложението на ГЕРБ за увеличение на заплатите на военните. Кадрите в армията не трябва да изтичат, трябва да бъдат добре възнаградени.

Преди 3 години покривахме всички критерии за Еврозоната и можеше да сме там заедно с Хърватия. Причината да не сме се корени отпреди 3 години, сега чуваме само негативни вести, но всички ние си го заслужихме.

Продължи с четенето

България

Бойко Борисов: През последните девет месеца ГЕРБ носи 100% отговорност за външната политика (ВИДЕО)

Published

on

През последните девет месеца ГЕРБ носи 100% отговорност за външната политика чрез Мария Габриел и чрез мен като председател на външната комисия, това каза днес Бойко Борисов. В личната си страница във Фейсбук той допълни:

Искаме тази линия и доктрината, за която сме се борили, да продължи.

Още от първия ден на това служебно правителство ясно заявих, че не съм съгласен с външния министър и с много от назначенията, но така е преценил Главчев. Половината министри в този кабинет са от ПП/ДБ.

Политическата отговорност за това правителство се носи от парламента. Призовавам колегите от ПП/ДБ и ДПС, с които заедно гласувахме промените в Конституцията, да бъдем на висотата на сътвореното.

Продължи с четенето

България

Седмокласникът Калоян Гешев стана трикратен шампион по скоростно смятане

Published

on

Седмокласникът Калоян Гешев от столичното 125 СУ “Боян Пенев” стана трикратен шампион по скоростно смятане, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Той спечели първо място на олимпиадата по умствени изчисления, която се проведе онлайн. Калоян сърба 243 точки и така успя да отстрани конкуренцията в лицето на Арян Шукл (233 точки) и Вандал Няти (166 точки) от Индия.

В състезанието се включиха 90 участници от целия свят на различни възрасти.

Това не е първо отличие на Калоян. На провелото се световно първенство по умствена скоростна математика (смятане наум) за деца до дванадесет години в град Билефелд, Германия през 2022 г. печели златния медал и световната титла. През март 2023 г. Калоян Гешев успешно защитава световната си титла.

Той казва, че математиката е неговото призвание, а през 2021 г. ученикът спечели и предаването „България търси талант”.

Продължи с четенето

ПОПУЛЯРНО

You cannot copy content of this page