ЕС ще въведе квота за 40% жени в управителните съвети на големите компании

0
84

Европейският съюз ще въведе квоти за равенство между половете, за да гарантира, че жените ще имат поне 40% от местата в управителните съвети на големите компании, съобщава Euranetplus.

След повече от десетилетие съпротива от страните членки Европейският съвет и Европейската комисия (ЕК) се споразумяха за приемане на законодателство, което изисква от регистрираните на борсата компании във всички 27 държави членки до средата на 2026 г. жените да заемат поне 40% от местата в управителните съвети без изпълнителни функции или 33% от всички директорски длъжности.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че иска Европа най-накрая да стане континент с равни възможности за мъжете и жените. „От опит знам, че жените трябва да работят два пъти повече за същата заплата, признание или ръководна позиция като колегите си мъже. Равенството е заложено в Европейския договор от 1957. Пътят е дълъг, но продължаваме да вървим“, каза тя.

Квотното законодателство често се посреща с аргумента, че жените ще получават високите позиции само заради задължението, а не заради таланта и способностите си. Според директора на Европейския институт за полово равенство Карлин Схеле това е цинизъм, защото всички изследвания показват, че женското ръководство носи много икономически и социални облаги на компаниите, стимулира икономическия растеж и иновациите:

„Това, според мен, е аргумент на хората, които подхождат цинично към темата. Те може да твърдят, че жените ще достигнат ръководна позиция само благодарение на закона. Но аз смятам, че не са наясно с факта колко талантливи жени има в ЕС, жени, които имат всички дадености да заемат тези позиции и роли. И досега просто са пренебрегвани. Данните ни доказват безспорно, че когато половото равенство се регламентира със закон, има резултат“.

Според проучвания на ЕК 60% от висшистите в ЕС са жени, но въпреки че са високо квалифицирани, са слабо представени на по-високи изпълнителни позиции. Директивата ще се прилага при дружества с поне 250 служители. В случаите, в които кандидатите са еднакво квалифицирани за определена длъжност, приоритет трябва да има кандидатът от по-слабо представения пол. Страните членки ще трябва да впишат директивата в националното си законодателство през следващите две години.

Регистрираните компании ще бъдат задължени да предоставят ежегодно информация на компетентните органи относно представителството на половете в техните управителни съвети и ако целите не са постигнати, как планират да ги постигнат.

Предложението на ЕС включва „ефективни, възпиращи и пропорционални” наказания за компаниите, които не изпълняват задълженията за подбор и докладване, като например глоби.

offnews.bg

Comments are closed.

You cannot copy content of this page