Депутатите обсъждат на второ четене промените в Закона за опазване на околната среда

0
63

Депутатите обсъждат днес на второ четене промените в Закона за опазване на околната среда. Те бяха приети на първо четене на 26 януари т.г. С тях се цели усъвършенстване на законодателството по опазване на околната среда и постигане на по-високо ниво на хармонизация с европейското законодателство в областта на емисиите от промишлеността, оценката на въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти, контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

Comments are closed.

You cannot copy content of this page