През разглеждания месец е регистрирано увеличение на цените при: метан за ЛТС- с 18.3%, централно газоснабдяване – с 16.7%, пелети – с 12.7%, дърва за отопление – с 12.2%, въглища – с 6.8%, кина и театри – с 6.4%, учебна литература – с 5.1%, вестници – с 4.8%, висше образование- с 4.4%, облекло – 2.5%.

През септември 2022 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: пътнически въздушен транспорт – с 13.3%, куриерски услуги- с 12.8%, газ пропан-бутан за ЛТС – с 10.4%, автомобилен бензин А95Н – с 6.4%, автомобилен бензин А100Н – с 4.8%, дизелово гориво – с 3.2% и други.

Снимка 591365

Източник: НСИ