ВКС: Закриването на спецправосъдието не противоречи на Конституцията

0
75

Закриването на специализираните съдилища и прокуратури и прехвърлянето на делата им в други съдилища не противоречи на Конституцията. Квотното преназначаване на магистрати и преместването на служители обаче е в разрез с основния закон. Това заявява Върховният касационен съд в становището си по конституционното дело на главния прокурор Иван Гешев, с което той оспори промените в Закона за съдебната власт в частта му за закриването на специализираното правосъдие.

Върховните съдии не намират противоречие с Конституцията в прехвърлянето на делата на спецсъда и прокуратурата на други съдебни органи, каквито са възраженията на Гешев.

Съдът не вижда противоречие с основния закон и на текстовете, отнасящи се до съдебните заседатели. В ЗСВ е предвидено тези от тях, които участват във вече започнали дела, да бъдат прехвърлени към СГС.

Според ВКС отпадането на кариерните бонуси за административните ръководители също не противоречи на основния закон като припомня, че два пъти са сезирали КС за предвидени такива бонуси за членове на ВСС и ИВСС.

Comments are closed.

You cannot copy content of this page