Варна остава без уличното си озеленяване!…

НОРМИТЕ:

Както повелява Конституцията ни, „гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи“ (чл. 55 от Конституцията на Република България)!

Озеленените площи са един от основните елементи на градската среда и осигуряват „благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението“ (чл. 1, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)). Те се обединяват в единна „зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението“ (чл.62, ал. 1 от ЗУТ). Част от основата на зелената система е и уличното озеленяване (чл.62, ал. 2 от ЗУТ). Често пренебрегваме тази част, а това е средата, с която контактуваме най-често – докато отиваме на работа или училище, докато се връщаме към дома, докато отиваме или се връщаме от пазар и т.н. В същото време, това е най-неглижираната от управниците ни територия на града ни. Дали заради липсата на контрол от страна на ДНСК и МРРБ или примиряването на обществото с незаконосъобразните действия на властта? Между другото, последното е разбираемо, поради пренебрежителното отношение на администрацията към сигналите и жалбите…

Законът е категоричен, че „съществуващи озеленени площи, представляващи публична собственост, се устройват и опазват като защитени територии“ (чл. 62, ал. 3 от ЗУТ). Единствената възможност това да стане е „за изграждане на елементи на техническата инфраструктура“ (чл. 62а, ал. 2 от ЗУТ) от „общинския съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците“ и то след проведено обществено обсъждане (чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ)!

 

ПРОБЛЕМЪТ:

Не само, че в противоречие на закона оставаме без зелените си площи, а дори, когато е отпаднала необходимостта от използването им, те не се възстановяват.

Повод за всички тези обяснения са примерите от публикуваните снимки по-долу.

Местоположение: Варна, бул. Чаталджа.

Местоположение: Варна, бул. Чаталджа.

Местоположение: Варна, бул. Чаталджа.

Благодарение на лошото отношение на управляващите към градската среда, дори при отпаднала необходимост, уличното озеленяване не се възстановява. Защо ли? Да не би да  защото няма материален интерес?…

 

РЕШЕНИЕТО:

За да не се случва това, което показвам в примерите е достатъчно едно, единствено нещо – административните служители, просто да спазват закона и да си вършат задълженията, за което им плащаме!

 

Е, според законите на Република България ли ще живеем или според уличното правосъдие?

 

Инж. Йоан Каратерзиян

Comments are closed.

You cannot copy content of this page