АЕЦ „Козлодуй“ печели рекордно по 10 млн. лв. дневно през тази година

0
125

Печалбата преди данъци и лихви на АЕЦ „Козлодуй“ за първите шест месеца на 2022 г. надхвърли сбора от печалбите на дружеството за целите предходни две години (2020 г. и 2021 г.), т.е. за период от 24 месеца. Високите цени на електроенергията изстреляха високо финансовите постижения на атомната централа за второ поредно тримесечие тази година. Само в рамките на полугодието EBITDA за първи път докосва 2 млрд. лв. За сравнение, през същия период на миналата година тя е в размер на едва 381 млн. лв.

Нетната печалба на държавното дружество за първите шест месеца на 2022 г. достига 1.7 млрд. лв. при отчетена за същия период на 2021 г. такава от 263 млн. лв. За сравнение, приблизително 1.7 млрд. лв. е сборът на поставените цели от компанията за печалби през общо четирите цели предходни години – 2018, 2019, 2020 и 2021 г.

С други думи – високите цени на енергията са повишили печалбата на централата с около 420% и всеки ден от началото на годината тя е печелила по над 10 млн. лв.

Made with Flourish

Освен по-високите цени на електро- и топлоенергията, които АЕЦ-ът произвежда, самата продукция надхвърля с малко миналогодишната. Двата ядрени блока – 5 и 6, са произвели средно с 5% повече ток спрямо съпоставимия период на 2021 г. Те са работили „устойчиво на 104%, с оптимално натоварване“, става ясно от отчетите на компанията за първото полугодие.

Постиженията са факт благодарение на традиционно повечето продажби на нерегулирания пазар, където цените в последните месеци са значително по-високи. Този сегмент представлява и около 80% от всички продажби на електроенергия на централата.

Общо приходите на дружеството за първите шест месеца на годината за първи път надхвърлят 2.7 млрд. лв. при събрани 776 млн. лв. година по-рано. Основната част от тях е формирана от продажбата на електроенергия, а годишният ръст е от порядъка на 250%.

Разходите също очаквано растат, но не за оперативни цели, а заради увеличените вноски по фондовете – „Радиоактивни отпадъци“, „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и „Сигурност на енергийната система“, които се дължат на ръста на приходите от продажби на електроенергия. За първите шест месеца те са скочили с 51% до 417 млн. лв.

Директно за компенсации

Голямата печалба на дружеството отива директно за компенсации към бизнеса за скъпия ток. От отчета става ясно, че до края на юни централата е превела по сметка на БЕХ 456 млн. лв. за целевата помощ. Същата сума пък енергийният холдинг впоследствие преведе във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Едноличният собственик на капитала БЕХ е уведомил „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, че е единственото дружество, което има достатъчно приходи от продажби на ел. енергия от свободен пазар, както и стабилна ликвидна позиция и следва да заплати цялата целева вноска в размер на 456 млн. лв.“, пише в отчета на дружеството.

Отделно атомната централа е дала и заем на БЕХ в размер на 38 млн. лв. във връзка със стари задължения.

Последствия от войната в Украйна

Основните притеснения относно бъдещето на ядрената централа в сянката на войната в Украйна са свързани с руското ядрено гориво, нужно за функционирането на двата работещи реактора. Ключов за дружеството доставчик е руската компания АО ТВЕЛ, с която „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има сключен дългосрочен договор за доставка на свежо ядрено гориво до 2025 г.

Засега няма забавяне по отношение на доставките на такова от Русия. Независимо от военната обстановка, през май „безпроблемно и по график“ е извършена доставка на 42 броя касети със свежо ядрено гориво. До края на годината е предвидена още една доставка, за която към момента няма индикации за проблеми при осъществяването.

В случай че обстановката се усложни и няма възможност за доставка на ядрено гориво, дружеството посочва, че има складови запаси за работа в непрекъснат режим за още три години, без да се отчитат двете доставки през 2022 г. Припомняме, че в последните си дни кабинетът „Петков“ задвижи и диалога между българската страна и американската Westinghouse за доставка на американско гориво за АЕЦ „Козлодуй“.

Въпреки че доставката на гориво не е възпрепятствана, в отчета си дружеството посочва, че

усложнената политическа обстановка обаче възпрепятства планираното извозване на отработено ядрено гориво за Русия, тъй като маршрутът пресича територията на Украйна с провеждащи се военни операции“.

 

economic.bg

Comments are closed.

You cannot copy content of this page